Tiskové zprávy

Prezentace – Podoby otcovství v ČR – sociologický průzkum

Projekt, jehož cílem je poukázat na pozitivní význam aktivního otcovství, realizuje pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) společnost MEDIARESEARCH. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnavatel a státního rozpočtu ČR. Odborným konzultantem projektu je Liga otevřených mužů. Cílem průzkumu bylo objasnit současné postoje mužů k otcovství, jejich možnosti realizování se jako rodičů a vliv různorodých faktorů na přístup mužů k roli otců. Průzkum se zaměřil na dvě hlavní oblasti, a to na otcovství jako životní projekt a potřeby mužů při slaďování pracovního a rodinného života. Analýza zahrnuje odpovědi 1 147 otců nezletilých dětí ve věku 25–54 let a 363 potencionálních otců ve věku 20–39 let.

Prezentace výsledků výzkumu pro MPSV je k dispozici ke stažení zde.