Tiskové zprávy

TZ Hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách roku: televize klesá, internet vzrostl o pětinu

Ceníková hodnota reklamního prostoru je ve třech čtvrtinách roku 2013 o 1,2 % nižší než vloni. Podle aktuálních dat Admosphere, dceřiné společnosti realizátora peoplemetrového projektu MEDIARESEARCH, vykazují mediatypy televize a tisk pokles, růstem se naopak může pochlubit internet a out-of-home media.

Celková ceníková hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách roku oproti srovnatelnému období roku 2012 poklesla o 1,2 %.  Srovnání nezahrnuje data za mediatyp rádio. Společnost Admosphere totiž od ledna 2013 v rámci zkvalitňování svých služeb přešla na nezávislý monitoring rozhlasu, a proto meziroční porovnání tohoto mediatypu zatím není možné.

Ve třech čtvrtinách roku poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v televizi a tisku. Podle aktuálních dat využili zadavatelé televizní reklamu v o 6,7 % nižší ceníkové hodnotě, než v loňském roce. Vzhledem ke změnám obchodní politiky televizní skupiny Nova byl obdobný pokles očekáván. Tisk poklesl o necelá 2 %.

Naopak nárůst ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly mediatypy internet a out-of-home media. Hodnota internetové display reklamy, jíž Admosphere zaznamenává v rozsahu projektu AdMonitoring (tedy bez výkonnostní reklamy, katalogů a pay-per-click reklamy), vzrostla dokonce o více než pětinu (22,6 %), hodnota out-of-home médií se zvýšila o 10,6 %.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

admosphere_3-4_roku_2013_559 (1)

tz hodnota reklamniho prostoru ve trech ctvrtinach roku televize klesa internet vzrostl o petinu