14/2/17

TZ Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Češi neřeší

Vznik Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra zatím zaznamenala pětina Čechů. Na jeho přesný název si však ve výzkumu Nielsen Admosphere vzpomnělo jen 1 % z pětistovky dotázaných starších 18 let. Zájem mezi Čechy není ani o návštěvu internetových stránek Centra. Necelá třetina respondentů si přitom myslí, že alespoň částečně ví, jak útvar funguje.

To, že v České republice vznikl úřad na monitorování potenciálních bezpečnostních hrozeb (v médiích často prezentovaný také zkráceně jako „úřad proti dezinformacím“, „Chovancův úřad“ a podobně), zatím zaznamenala jen pětina dotázaných. Drtivá většina pak není schopna ho správně pojmenovat: 93 % ve výzkumu uvedlo, že neví, jak se Centrum jmenuje. Na přesný název si vzpomnělo pouhé 1 %. Zbylých 6 % uvedlo špatný název. Vznik Centra častěji zaznamenali muži a vzdělaní respondenti.

Ti, kteří o vzniku Centra věděli, pak ve většině případů (73 %) správně zařadili jeho fungování pod Ministerstvo vnitra. Pod jaké ministerstvo spadá, nevědělo 15 % respondentů, kteří existenci Centra zaznamenali. V 8 % případů ho respondenti přiřazovali pod Ministerstvo obrany.Naprosto minimální zájem projevili respondenti i o návštěvu internetových stránek Centra. Navštívila je pouhá 2 % těch, kteří o existenci Centra proti terorismu a hybridním hrozbám vědí.O něco lepší je situace v přesvědčení o informovanosti, jak tento úřad funguje. 31 % dotázaných ve výzkumu Nielsen Admosphere si myslí, že alespoň částečně ví, jak Centrum funguje (4 % uvedla, že to určitě ví a 27 % spíše ví). Přesvědčeni o tom, že vznik úřadu byl nutný, však respondenti příliš nejsou. Polovina z nich je toho názoru, že jeho ustavení nutné nebylo. Opak si myslí 45 % (z toho „určitě ano“ odpovědělo jen 7 %), zbylých 5 % neví.Podobný je přístup respondentů při posuzování užitečnosti tohoto centra. Přibližně stejná část respondentů považuje jeho činnost za užitečnou (45 %) a za neužitečnou (46 %). Zbylých 9 % přínos úřadu nedokázalo posoudit.Obavy, že by Centrum mohlo představovat jistou formu cenzury či účelové manipulace s informacemi, sdílí 43 % dotázaných, 52 % se toho neobává a 4 % si nejsou jistá.

TZ Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Češi neřeší

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu