Tiskové zprávy

MDŽ v 21. století? Podle více než půlky Čechů by se den žen měl připomínat

6 z 10 Čechů vyjádřilo ve výzkumu názor, že Mezinárodní den žen by se v současnosti měl připomínat. I tak ale více než půlka Čechů tento den nijak neslaví. Ti, kteří ano, nejčastěji obdarovávají ženy ve svém okolí malou pozorností, květinou a podobně. Vychází to z dat výzkumu společnosti Nielsen Admosphere, která ho realizovala na vzorku pětistovky respondentů starších 15 let z internetové populace Českého národního panelu.

Mezinárodní den žen je v současné době v Česku vítaným svátkem, jen 12 % dotázaných ve výzkumu si myslí, že by se neměl nijak připomínat. 59 % je opačného názoru a 30 % neví. Mezi příznivci „ženského svátku“ jsou téměř rovnoměrně zastoupeni muži (56 %) a ženy (62 %) i všechny věkové skupiny.

Jak lidé nejčastěji MDŽ slaví, je vcelku nasnadě: 26 % obdarovává ženu či ženy ve svém okolí, třeba květinou, malou pozorností nebo pozváním někam. K dárkům se uchylují spíše muži než ženy, zatímco u přání, které obecně preferuje 23 % dotázaných, je to mezi muži a ženami téměř vyrovnané. Avšak i přesto, že má v současnosti MDŽ poměrně vysoké procento příznivců, tento den osobně nijak neslaví 56 % dotázaných.

Další aktivity vedle přání a dárků už lidé 8. března spíše vynechávají: například společenských akcí spojených s MDŽ se účastní jen 4 % dotázaných.

Ženy ve výzkumu dále odpovídaly na otázku, co obvykle 8. března dostávají od lidí ve svém okolí, a výsledky jsou v souladu s předchozí otázkou. 41 % žen dostává dárek a 21 % obdrží přání (ať už ústní, nebo písemné). Necelá polovina nedostává nic.

MDŽ v 21. století? Podle více než půlky Čechů by se den žen měl připomínat