Tiskové zprávy

S cenami mobilního volání jsou lidé vcelku spokojení, data dopadla hůř. 5G sítě vnímá jako riziko čtvrtina online uživatelů

S cenami mobilního volání jsou lidé vcelku spokojení, data dopadla hůř. 5G sítě vnímá jako riziko čtvrtina online uživatelů

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere v nedávném online šetření zjišťovala, jak jsou Češi spokojení s cenami služeb svých mobilních operátorů. Výsledky ukázaly, že ceny volání považují skoro dvě třetiny lidí za příznivé, s cenami mobilních dat je spokojená necelá polovina. U jednotlivých věkových skupin se přitom vnímání tohoto tématu liší. Dále se výzkum zaměřil na téma 5G sítí: od posledního výzkumu před dvěma lety například výrazně stoupla obeznámenost s tímto pojmem a naopak se snížil výskyt názoru, že budování těchto sítí může být spojeno s nějakým bezpečnostním rizikem.

Celá zpráva

Ad Intel news: Reklama v segmentu herního softwaru

Ad Intel news: Reklama v segmentu herního softwaru

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere sestavila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších inzerentů z řad firemních a produktových značek v segmentu herního softwaru v období leden–červen 2021. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

Celá zpráva

Oblečení českých olympioniků na zahajovací ceremoniál her v Tokiu se líbí skoro polovině Čechů

Oblečení českých olympioniků na zahajovací ceremoniál her v Tokiu se líbí skoro polovině Čechů

  • Nielsen Admosphere

Zahajovací ceremoniál olympijských her nás čeká dnes, přesto se stal v Česku kvůli oblečení pro český olympijský tým tématem už dlouho předtím. Dle nejnovějšího výzkumu jsou Češi v názoru na něj rozdělení, ale zároveň hodně z nich nemá jasně vyhraněný názor. 46 % Čechů z internetové populace se oblečení spojující českou a japonskou kulturu a tradici líbí. Naopak 36 % respondentů kolekci za hezkou nepovažuje a poměrně velká skupina (18 %) se nedokáže přiklonit ani na jednu stranu.

Celá zpráva

Ad Intel news: Reklama v segmentu krmiv

Ad Intel news: Reklama v segmentu krmiv

  • Ad Intel

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších inzerentů v segmentu krmiv (pet food), a to v období leden–květen 2021. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

Celá zpráva

Stránka: 2/102