PEM D

Měření digitální sledovanosti v Čr

Jak se měří sledovanost na internetu?

Sledovanost videoobsahu na internetu se v ČR měří v rámci tzv. PEM D – digitální části Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM) v České republice. Stejně jako v případě klasického peoplemetrového měření je jejím zadavatelem Asociace televizních organizací (ATO). Do měření videobsahu jsou zahrnuty zejména videoslužby provozovatelů televizního vysílání, aby mohla být výsledná data následně kombinována s daty z peoplemetrového měření (PEM TV).

Na rozdíl od peoplemetrové části, kde probíhá měření na vybraném reprezentativním vzorku spolupracujících domácností, jež mají nainstalované peoplemetry u svých televizorů, měření sledovanosti na internetu poskytuje tzv. census data, tedy data za celou populaci (např. sledovanost živého vysílání na počítači, pořadu z TV archivu na tabletu apod.). Započítaný je tedy každý návštěvník, který si na měřeném webu pustí jakýkoliv videoobsah.

Měření přímo na webech a v aplikacích

Od internetových diváků není vyžadována žádná aktivní spolupráce: census probíhá automaticky a anonymně, podobně jako měření návštěvnosti webů. Realizuje se na webech a v aplikacích zapojených médií (např. iVysílání ČT, iPrima, TN.cz apod.) a změří sledovanost na počítači, tabletu, mobilním telefonu i přes HbbTV v chytré televizi (přes „červené tlačítko“).

Jak vypadá technické řešení?

Princip je podobný jako např. u nástrojů měřících návštěvnost webových stránek. I u měření internetové sledovanosti se přehrávače videí zapojených vysílatelů (v prohlížečích i v aplikacích) vybavují tzv. měřicími kódy. Ty počítají každé spuštění videa uživatelem, rozeznají, o které video šlo, kdy a na jakém typu zařízení bylo video zhlédnuto, změří také čas strávený jeho sledováním a podobně. Tyto informace se pak hromadně zpracují do celkových výsledků sledovanosti.

Kdo technické řešení zajišťuje?

Měřicí kódy a celé technické řešení sběru a zpracování dat zajišťuje společnost Nielsen, která tento typ měřicích technologií na internetu používá také v mnoha dalších zemích světa.

A co ochrana soukromí?

Technologie měření digitální sledovanosti přísně ctí české i evropské právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů včetně směrnice GDPR a dále oborové etické kodexy. Veškeré měření je anonymní a reflektuje uživatelem přidělené souhlasy v nastavení soukromí na jednotlivých webech či v aplikacích vysílatelů.

Co říkají data?

Výsledná data poskytují informace o tom, kolikrát byl každý jednotlivý pořad (např. konkrétní epizoda seriálu) spuštěn na internetu živě, kolikrát z archivu (a v který den), kolik času strávili diváci jeho sledováním a na jakém přístroji či platformě (počítač, mobil, tablet, chytrý televizor / web, mobilní aplikace, HbbTV). Pomocí speciálního statistického modelu (podobný je používán např. v USA) je pak možné odhadovat i sledovanost např. v různých věkových skupinách, mezi muži a ženami apod.

Příklad výsledků

Podíl na sledovanosti dle TV skupin („Podíl TTS“ – Total Time Spent)

Následující graf ukazuje, že v roce 2021 věnovali diváci nejvíce času online obsahu TV skupin ČT* (iVysílání + HbbTV), FTV Prima* (iPrima + HbbTV) a Nova* (Nova.cz + HbbTV).

Roční vývoj podílu na sledovanosti („TTS“) dle zařízení

Graf níže ilustruje, jak vypadaly v průběhu roku 2021 podíly na online sledovanosti dle jednotlivých zařízení – PC, mobilní telefon, tablet a Connected TV (CTV) neboli televize připojená k internetu. Vyplývá z něj, že televizní obsah na internetu sledují diváci nejčastěji na počítačích.

Dají se výsledky kombinovat s daty z peoplemetrů?

Ano, odběratelé dat tuto možnost mají. Díky statistickému zpracování je možné si například u každého pořadu jednoduše analyzovat, kolik diváků jej sledovalo živě v televizi, kolik odloženě v televizi, kolik živě na internetu a kolik odloženě na internetu (tj. z archivu). Pro internetovou sledovanost jsou používány ukazatele srovnatelné se sledovaností na televizorech (Rating).

Kam dál?