Celospolečenský přesah

Pomáháme

Podporujeme projekty, které nám jsou lidsky blízké a mají smysl jak pro naše zaměstnance, tak i pro celou společnost.

Jsme partnery kampaně Suchej únor

Pro zdravotně-osvětovou kampaň Suchej únor, která mění vztah společnosti k alkoholu, realizujeme exkluzivní online výzkumy o vztahu Čechů k alkoholu a kampani Suchej únor.

NAše kilometry pomáhají ONKO Unii

Týmy našich zaměstnanců spolu s kolegy ze společnosti ResSOLUTION Group podporují svojí účastí v letní sportovní soutěži „kiloMETRY“ neziskovou organizaci ONKO Unie. Ta poskytuje podporu pacientkám s gynekologickými nádorovými onemocněními. V roce 2023 týmy ujely či ušly celkem 62 140 km a za každý ujetý kilometr dostala ONKO Unie od české pobočky Nielsen darem 25 haléřů, celkem tedy 15 535 Kč.

Podporujeme organizaci Junior Achievement (JA Czech)

JA Czech, součást JA Worldwide, poskytuje mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, inspiruje  je a podporuje v aktivním přístupu k životu s cílem připravit je pro vstup na trh práce.  
Nielsen pro českou pobočku zajišťuje exkluzivní online výzkumy zaměřené na podnikání.

Jsme partnerem projektu na záchranu Svatováclavské rotundy

Na jaře 2016 jsme podpořili aktivitu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a stali se partnerem projektu záchrany Svatováclavské rotundy na Malé Straně. Ta byla objevena po 376 letech, kdy byla považována za ztracenou, při rekonstrukci fakulty v roce 2004. O rotundě vznikla v roce 2020 také kniha Malostranská rotunda svatého Václava v Praze.

Adwind Software sponzoruje kardinála dominikánského

Tým naší sekce Adwind Software od léta 2014 sponzoruje krásného opeřence kardinála dominikánského v pražské ZOO. Tento malý pěvec s červeně zbarvenou hlavou se vyskytuje zejména v lesích Jižní Ameriky. Pro svoje atraktivní zbarvení a klidnou povahu je často chován také v domácnostech.

Šíříme mediální vzdělávání a osvětu

Provozujeme web www.peoplemetry.cz, kde zájemci najdou odpovědi na otázky kolem peoplemetrů a měření sledovanosti televize. Pravidelně také o měření sledovanosti televize a mediálním výzkumu přednášíme na Vysoké škole ekonomické v Praze i v Jindřichově Hradci. Pro studenty vysokých škol organizujeme exkurze v sídle naší společnosti na pražském Žižkově.

Pomáháme s respondenty našich výzkumů

Od roku 2010 čtvrtletně podporujeme Projekt Nadace Charty 77 – Počítače proti bariérám. K částce za Nielsen připojujeme souhrn všech odměn za účast ve výzkumech, kterých se naši respondenti dobrovolně vzdali pro dobročinné účely.

Na Slovensku s respondenty podporujeme Červený nos

Slovenská pobočka Nielsen podporuje se svými respondenty projekt Clowndoctors občanského sdružení ČERVENÝ NOS.

Panelisté ČNP věnují výdělky z výzkumů příspěvkovým organizacím

Členové našich online panelů pod značkou European National Panels (v ČR jako Český národní panel), kterou spoluvlastníme, aktivně využívají možnosti věnovat svůj výdělek z vyplňování výzkumů příspěvkovým organizacím.

Globální odpovědnost a udržitelnost společnosti Nielsen

Strategie globální odpovědnosti a udržitelnosti společnosti Nielsen zahrnuje všechny environmentální, sociální a správní otázky (ESG), které ovlivňují naše obchodní aktivity, provoz a veškeré interní i externí zainteresované strany. Naše globální týmy spolupracují, aby měly mimořádně velký dopad na trhy a komunity, kde žijeme a působíme.