Nielsen

Výsledky měření televizní sledovanosti

Pravidelné výsledky měření televizní sledovanosti v ČR najdete na následujících odkazech:

Upozorňujeme, že zveřejněná data jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Jejich neoprávněné užití poškozuje zájmy ATO jako vlastníka dat a uživatel těchto stránek proto není bez souhlasu ATO oprávněn zde publikované výsledky jakýmkoliv způsobem dále zveřejňovat, rozmnožovat, rozšiřovat, pořizovat jakékoliv přepisy, archivovat a dále zpracovávat. Data jsou k dispozici pro další užití pouze registrovaným uživatelům.