Nielsen Admosphere

Měření sledovanosti TV

Měříme sledovanost televize v ČR, v Bulharsku a poskytujeme licenci v Arménii. Jsme součástí globální skupiny Nielsen, která zajišťuje měření televizní sledovanosti ve více než 30 zemích světa.

Peoplemetry

Sledovanost televize v České republice

měříme od 29. 4. 2002, kdy jsme začali s realizací našeho prvního pětiletého projektu měření pro Asociaci televizních organizací (ATO). Více o historii měření sledovanosti v ČR čtěte na webu ATO.

Vybrané parametry  měření sledovanosti televize (PCEM) 
v ČR 2018–2022

Panel

 • Měření projektu PCEM probíhá na reprezentativním vzorku 1 900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4 350 jednotlivcům 4+, kteří mají zaručenou anonymitu.
 • Denně jsou garantována data z minimálně 1 700 domácností.
 • Struktura vzorku (panelu) se pravidelně kontroluje a upravuje tak, aby vzorek odpovídal sociodemografickému profilu domácností a jednotlivců v ČR podle aktuálních dat ČSÚ.

TECHNOLOGIE

 • Sledování televizního vysílání na televizorech (část projektu PCEM zvaná PEM TV) se v domácnostech měří elektronicky pomocí tzv. TV metrů neboli peoplemetrů nezávisle na způsobu šíření TV signálu (DVB-T, satelit, kabel, IPTV, internet).
 • Pro měření projektu PCEM vyvíjíme vlastní neinvazivní měřicí technologie značky SimEar.
 • Měření probíhá na principu tzv. audiomatchingu, tedy vyhodnocování zvuku. 
 • Od roku 2013 je měřena i tzv. odložená sledovanost pořadů v horizontu 7 následujících dní.
 • Digitální část projektu PCEM (PEM D) používá technologii typu site-centric.

DATA

 • Denní data jsou k dispozici odběratelům do 8:00 (tedy max. 2 hodiny po ukončení televizního dne, který trvá od 6:00 do 6:00), každý den včetně sobot, nedělí a státních svátků.
 • Data projektu PCEM obsahují informace o sledovanosti s přesností na sekundu, informace o pořadech a sociodemografické informace o domácnostech.

Výzkumy

Kontinuální výzkum

 • Probíhá ročně na reprezentativním vzorku nejméně 12 000 domácností.
 • Slouží k mapování změn v charakteristikách české televizní populace.
 • Zjišťuje například televizní chování domácností, vybavenost televizní technikou, možnosti příjmu televizních stanic apod.

Lifestyle survey

 • Informace o respondentech jsou kontinuálně doplňovány údaji o jejich životním stylu a mediálním chování z Výzkumu životního stylu (LSS).