TV audience measurement

Měření sledovanosti TV

Měříme sledovanost televize v ČR a poskytujeme licenci
v Arménii. Jsme součástí globální skupiny Nielsen, která zajišťuje měření televizní sledovanosti ve více než 30 zemích světa.

Peoplemetry

Sledovanost televize v České republice

měříme od 29. 4. 2002, kdy jsme (ještě jako společnost Mediaresearch) začali s realizací našeho prvního pětiletého projektu měření pro Asociaci televizních organizací (ATO). Více o historii měření sledovanosti v ČR čtěte na webu ATO.

Vybrané parametry měření sledovanosti televize (PCEM) v ČR 2023–⁠2027

PEM TV a PEM D

Měření sledovanosti v rámci projektu PCEM se skládá ze dvou základních částí: 1. PEM TV (televizní části), tedy měření sledovanosti živého i odloženého TV vysílání na televizorech, 2. PEM D (digitální části), tedy měření TV vysílání a dalšího videoobsahu zapojených médií na digitálních zařízeních.

Panel

TV část (PEM TV)

 • Měření probíhá na reprezentativním vzorku 1 900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4 350 jednotlivcům 4+, kteří mají zaručenou anonymitu.
 • Denně jsou garantována data z minimálně 1 700 domácností.
 • Struktura vzorku (panelu) se pravidelně kontroluje a upravuje tak, aby vzorek odpovídal sociodemografickému profilu domácností a jednotlivců v ČR podle aktuálních dat ČSÚ.

Digitální část (PEM D)

 • Měření sledovanosti na internetu neprobíhá na panelu, ale zachycuje online uživatele (metodou census měření), kteří sledují nějaký videoobsah online.
 • K měření digitální sledovanosti dochází za dodržení všech zákonných norem i oborových etických kodexů.

TECHNOLOGIE

TV část (PEM TV)

 • Sledování TV na televizorech se v domácnostech měří elektronicky pomocí tzv. TV metrů neboli peoplemetrů nezávisle na způsobu šíření TV signálu (DVB-T, satelit, kabel, IPTV, internet).
 • Pro měření vyvíjíme vlastní neinvazivní měřicí technologie značky SimEar.
 • Měření probíhá na principu tzv. audiomatchingu, tedy vyhodnocování zvuku. 
 • Od roku 2013 je měřena i tzv. odložená sledovanost pořadů v horizontu 7 následujících dní.

Digitální část (PEM D)

 • Digitální část používá technologii typu site-centric.
 • Přehrávače zapojených vysílatelů (v prohlížečích i v aplikacích) se vybavují měřicími kódy, které zaznamenávají každé spuštění videa, jeho popis a měří čas strávený sledováním. Záznamy se poté započítávají do celkových výsledků sledovanosti.

DATA

Výsledky částí PEM TV a PEM D je možné kombinovat. Lze např. spočítat podíl diváků sledujících daný pořad živě v TV / živě online / odloženě v TV / odloženě online.

TV část (PEM TV)

 • Denní data jsou k dispozici odběratelům do 8:00 (tedy max. 2 hodiny po ukončení televizního dne, který trvá od 6:00 do 6:00), každý den včetně sobot, nedělí a státních svátků.
 • Data obsahují informace o sledovanosti s přesností na sekundu, informace o pořadech a sociodemografické informace o domácnostech.

Digitální část (PEM D)

 • Denní data jsou k dispozici odběratelům do 12:00, každý den včetně sobot, nedělí a státních svátků.
 • Data obsahují informace o sledovanosti konkrétních pořadů, typu sledování (živě/archiv), času stráveném sledováním na různých zařízeních a v různých platformách (PC, mobil, tablet, smart TV / web, aplikace, HbbTV). Pomocí statistického modelování je pak možné odhadovat i sledovanost např. v různých věkových skupinách, mezi muži a ženami apod.

Výzkumy

Kontinuální výzkum

 • Probíhá ročně na reprezentativním vzorku nejméně 12 000 domácností.
 • Slouží k mapování změn v charakteristikách české televizní populace.
 • Zjišťuje například televizní chování domácností, vybavenost televizní technikou, možnosti příjmu televizních stanic apod.

Lifestyle survey

 • Informace o respondentech jsou kontinuálně doplňovány údaji o jejich životním stylu a mediálním chování z Výzkumu životního stylu (LSS).

Užitečné odkazy

Prohlášení o ochraně osobních údajů při digitálním měření Nielsen Admosphere, a.s. realizovaném pro Asociaci televizních organizací k dispozici zde.