31/1/24

3 z 10 Čechů chodí do fast foodu aspoň několikrát měsíčně, nejčastěji si tam dávají oběd

V reklamě bylvloňském roce nejsilnější McDonald‘s

Rychléobčerstvení si v Česku vybudovalo silnou základnu, i když pravidelně se v nichstravuje poměrně málo lidí: 13 % alespoň jednou týdně a dalších 17 % několikrátměsíčně. Více než dvě pětiny jsou spíše svátečními návštěvníky. Nejčastěji se vefast foodech obecně stavíme na oběd, naopak nejméně na snídani. A důvody, pročtam chodíme? Zejména kvůli tomu, že „jsou po ruce“ a umožňují spontánnízastavení na něco k jídlu/pití, ale také z důvodu rychlého servisu. O postnejoblíbenějšího fast foodu se aktuálně „perou“ McDonald’s a KFC, až daleko zanimi se objevují další řetězce rychlého občerstvení. Zjišťovali jsme takéinformovanost Čechů o vstupu amerického fast food řetězce Popeyes na český trh:ten zaznamenalo 36 % dotázaných.

Výzkumprovedla výzkumná agentura ResSOLUTION Group ve dvou vlnách: na podzim 2023 azačátkem roku 2024. Zúčastnila se ho pětistovka, respektive tisícovkainternetových respondentů z Českého národního panelu starších 15 let.

Data doplňuježebříček monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, dle kterého mezifast foody nejvíce investují do inzerce právě dva nejoblíbenější řetězce:McDonald’s a KFC.

Alespoň několikrát za měsíc zavítají do restaurace či bistra s rychlým občerstvením 3 z 10 Čechů. Když si ale toto průměrné číslo rozebereme například z pohledu věkových skupin, zjistíme, že u mladších ročníků (15–34 let věku) podíl dosahuje 53 %. Naopak lidé starší 45 let se ve fast foodech stravují několikrát měsíčně a častěji jen ve 14 % případů. Jednou za měsíc tam zajde průměrně 17 % dotázaných. Vysoké procento lidí (43 %) se v těchto zařízeních stravuje méně často než jednou za měsíc.

Co ve fast foodech jíme a proč?

Nejčastějise respondenti stavují ve fast foodu na oběd (ten vede u 56 %ztěch, kteří navštěvují tyto zařízení aspoň někdy). Na druhém místě jsou svačinya nejrůznější pochoutky, na třetím večeře a až daleko zanimi snídaně.

Obvyklým důvodem ke stravování ve fast food restauracích či bistrech je prorespondenty spontánní zastavení – tedy jdou například zrovna okolo amají hlad nebo chuť na některé z jídel (43 %). Silnější je tento důvod proženy než pro muže. Srovnatelně zásadní je ale rychlý servis (42 %),který zase naopak častěji zmiňovali muži. Necelá čtvrtina dále zmínila, že jdeo jakousi záruku známého jídla (například během cestování) a pětinauvedla dostupnost těchto zařízení, tedy mají je v blízkosti domovanebo práce.

Za zmínku ještě stojí, že užčtvrtina nejmladších respondentů (15–34 let) se ve fast foodech stravujemimo jiné kvůli bezkontaktnímu objednávání, což je jinak u širšíhovzorku návštěvníků fast foodů důvod zmiňovaný jen 12 % z nich.

Zmiňovaná negativafast foodů

Že se lidé ve fast foodechstravují, ale ještě neznamená, že si neuvědomují jejich stinné stránky –přesněji 84 % u nich určité mínusy vnímá, přičemž mezi mladými respondentyje to dokonce 96 %. Více než polovina návštěvníků z řad dotazovanýchuvedla jako negativum nezdravé jídlo. Třetina dále zmínila vysokéceny těchto restaurací a bister. Okolo čtvrtiny dotázaných se shodlo ještěna nekvalitním, respektive nehodnotném jídle, velkém množství lidí,kteří tam chodí, a vysoké produkci odpadů.

Nejoblíbenějšířetězce a vstup Popeyes na český trh

V neposlední řadě jsme se vevýzkumu podívali na oblibu jednotlivých řetězců rychlého občerstvení. O prvnímísto už tradičně bojují McDonald’s (37 %) a KFC (35 %). Kdo mámezi těmito dvěma větší jasno, jsou respondenti ve věku 15–44 let, u kterýchvede McDonald’s s náskokem. Naopak KFC je na prvním místě u skupinynad 45 let. Na třetí pozici, i když daleko za americkými řetězci, jeobčerstvení Döner Kebab (17 %) a na čtvrté pak BageterieBoulevard (13 %) – oba přitom výrazně častěji zmiňovali mladší respondenti.Na pátém místě je pak Globus restaurace, kterou zmínilo jako svojinejoblíbenější 11 % dotázaných.

Na český trh v minulém rocevstoupil další americký fast food řetězec Popeyes, který zatím otevřelsvou jedinou restauraci na pražském Václavském náměstí. Příchod řetězce zaznamenalopodle výzkumu ResSOLUTION Group 36 % dotázaných, výrazně častěji obyvateléPrahy a středních Čech a také respondenti ve věku 15–34 let (55 %), přičemžinformovanost s vyšším věkem klesá. Popeyes se však zatím nestihl probojovatna významnější pozici mezi oblíbenými fast foody, a to dokonce ani meziPražáky: za svůj nejoblíbenější ho označilo jen 0,4 % respondentů (resp. 0,3 %v případě Prahy).

Reklamav oblasti fast foodů

Data monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen ukazují, že největším inzerentem segmentu fast foodů byl v loňském roce McDonald’s – s inzercí v hodnotě necelých 638 milionů korun v ceníkových cenách*. V těsném závěsu bylo KFC s objemem reklamy za necelých 607 milionů. Reklama třetího Burger Kingu měla hodnotu přes 57 milionů korun.

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých)investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy zanákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkovýobjem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně).Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycujevývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivézadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu