21/6/23

4 z 10 online Čechů využili v posledním půl roce rozvoz hotového jídla

Některou ze služeb na rozvoz hotového jídla z restaurací využívají v současné době více než dvě pětiny Čechů aktivních na internetu. Obvykle je to proto, že se jim nechce připravovat jídlo doma. Nejčastěji tito respondenti volí rozvážku nabízenou přímo danou restaurací nebo jídlo objednávají přes službu Foodora. Ta v poslední době změnila název z původního Dáme jídlo – a tuto změnu nyní hodnotí většina dotázaných spíše negativně.

Fenoménu food delivery služeb a frekvenci jejich využívání se ve výzkumu věnovaly agentury Nielsen a ResSOLUTION Group. Sběr dat proběhl online na vzorku 500 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Chcete se také účastnit podobných výzkumů, nebo víte o někom, kdo by o to měl zájem? Profil na Českém národním panelu si může každý vytvořit zde.

V dubnu 2023 došlo k rebrandingu služby Dáme jídlo. Nový název Foodora však zatím hodnotí respondenti spíše negativně (nelíbí se 60 % dotázaných). Zároveň se více než polovině respondentů samotný název nehodí k charakteru služby jako takové.

Některou ze služeb doručení hotového jídla z restauračního zařízení využilo za posledního půl roku 44 % z dotázaných internetových respondentů napříč celou Českou republikou. I přes nevoli ohledně rebrandingu značky je právě Foodora ze služeb specializovaných na dovoz jídel nejvyužívanější (v posledním půl roce ji využilo 23 %; přičemž kromě dovážky hotového jídla firma nabízí i možnost vyzvednutí jídla na pobočce nebo dovozu nákupu). Druhé místo zaujímá služba Wolt s 9 %, třetí příčka připadá službě Bolt, kterou využilo 6 % respondentů. Více než pětina oslovených (23 %), tedy stejný podíl jako u první Foodory, však využívá pro dovoz hotových jídel dopravu zprostředkovanou přímo restauračním zařízením.

Nejčastěji zmiňovaným důvodem pro využití rozvozu jídla je jak u žen, tak i u mužů, kteří služeb využívají, neochota připravovat si jídlo doma. Zhruba pětina dotázaných pak uvedla, že rozvoz jídla využívá při výjimečných příležitostech, jako jsou narozeninové oslavy, slavnostní příležitosti a party. 17 % zase rozvoz volí proto, že mají chuť na jídlo, které se neumějí sami uvařit. Na „opačné straně“ stojí pouhá 2 % respondentů, která uvedla jako důvod využití rozvozu výhodnější cenu, než nabízejí kamenné restaurace.

Více než polovina dotázaných však služby doručování jídel nevyužívá vůbec (56 %). Z výzkumu vyplývá, že si nadpoloviční většina z nich uvaří jídlo raději v pohodlí domova, přičemž nejsilnější zastoupení tohoto postoje najdeme u věkové skupiny 55+. Druhou bariérou je cena. Více než třetina totiž uvedla, že nechce utrácet za dovoz jídla, proto službu dovozu pokrmů nevyužívá. U více než pětiny je důvodem nevyužívání delivery služeb místo bydliště, kde tyto služby nefungují.

V případě, že by se některá ze služeb rozhodla dovážku pokrmů rozšířit i do lokalit, kde nyní nejsou respondentům dostupné, zhruba polovina dotázaných zde žijících by ji následně využila.

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu