23/1/24

Ad Intel News: Kategorie vín byla v roce 2023 inzertně nejsilnější před koncem roku

Celoroční data z monitoringu reklamy Ad Intel ukazují, že kategorie vín z vinných hroznů v prosinci zaznamenala raketový nárůst investic do reklamy. V porovnání s rokem 2022 byly v roce 2023 investice inzerentů v této kategorii celkově o 13 % vyšší.

Objem inzerce do reklamy podle ceníkových cen* v segmentu vín (tichých i šumivých) v průběhu roku 2023 kolísal. Nejsilnějším měsícem byl tradičně prosinec, v němž inzerenti umístili reklamu v hodnotě 85 milionů korun. To z celkových 274 milionů korun proinzerovaných za celý rok 2023 činí téměř jednu třetinu. Trend zvýšení objemu inzerce v kategorii vín v závěru roku známe už z předešlých let. Dalšími nejsilnějšími měsíci byly květen (47 milionů Kč) a červen (46 milionů Kč).

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu