16/3/15

Historie televizního měření. Díl I. - jak to bylo v zahraničí

Ředitel obchodního rozvoje MEDIARESEARCH Tomáš Bičík napsal minulý týden článek o historii televizního měření na blog Výzkum trhu. Tento blogový magazín je iniciativou sdružení agentur SIMAR.

Tomáš Bičík

Aby někdo mohl začít měřit sledovanost televize, muselo nejprve začít televizní vysílání a v něm se musela začít objevovat reklama. Tak to vezměme pěkně popořádku. První pravidelné televizní vysílání bylo zahájeno 2. listopadu 1936 a světe div se, bylo to vysílání BBC. První reklama v televizi se objevila o necelých pět let později, 1. července 1941, kdy NBC odvysílal prvníreklamní spot, 10 vteřinový spot hodinek značky Bulova před vysíláním basketbalového zápasu. A tak vznikla potřeba znát počet lidí, které mohla televize a reklama ovlivnit. Krátce po druhé světové válce NBC přišlo s něčím, co už neslo znaky měření sledovanosti televize. V té době se v tisku ještě nepublikovaly programy televizních stanic, a tak domácnostem, které o to požádaly, zasílalo NBC týdenní programová schémata. Současně si NBC nechalo zpět z těchto domácností zasílat informace, které z pořadů každý člen domácnosti zhlédnul. To dalo základ k výpočtu dnešních ratingů televizní sledovanosti.

Hooper 2

V roce 1947 pracovníci firmy založené C.E. Hooperem telefonicky obvolávala reprezentativní vzorek diváků metodou dnes používanou při koincidenčních studiích. Zjišťovala se sledovanost v půlhodinových intervalech, ale pouze od 5 hodin odpoledne a dál. Z těchto dat se pak následně vypočítávala divácká sledovanost televize. Jelikož televize byla teprve v plenkách a vlastnilo jí omezené množství obyvatel, pomohlo NBC panu Hooprovi tím, že mu poskytli seznamy lidí, kteří si zakoupili nový televizor a vyžádali si od NBC programové schéma. Tím se dosáhlo zvýšení „návratnosti“.

ac-neilson

V roce 1949 přišlo American Research Bureau s de facto deníčkovým výzkumem, kdy po respondentech z televizních domácností požadovali týdenní záznamy zapnutí a vypnutí televizoru, přehled TV stanic a seznam osob z domácností, které se na televizi dívaly. Ve stejném roce společnost Nielsen nainstalovala první měřicí zařízení, které sledovalo, kdy byl televizor zapnut a jaký kanál byl naladěn. Nicméně se ještě neměřilo, kdo se dívá. Takto naměřená sledovanost se upřesňovala pro divácké skupiny podle podílů odvozených z Hooperova měření, které bylo později nahrazeno vlastními deníčky společnosti Nielsen. Od roku 1960 reportoval Nielsen v USA sledovanost na celonárodní úrovni. První peoplemetr byl vyvinut na konci 70. let minulého století firmou Audits of Great Britain (AGB) a poprvé instalován ve Velké Británii a Itálii v roce 1984. Od respondentů bylo požadováno, aby se „pouze“ přihlašovala a odhlašovala od peoplemetru.

TV-Metr1-129701664154083

Od 90. let minulého století se začala měřit sledovanost televize elektronicky za použití peoplemetrů ve většině vyspělých zemích. Z počátku se televizní kanály identifikovaly podle svojí vysílací frekvence, ale později tato technologie byla nahrazena vyspělejšími a sofistikovanějšími technologiemi na bázi kódování nebo značkování vysílaného obsahu. V současné době je nejrozšířenější metodou tzv. audiomatchingu, neboli porovnání zvukových stop. I přesto, že všechny významné společnosti na poli měření sledovanosti televize vyvinuly alternativní osobní měřidla, takzvané „fixní“ peoplemetry stále zůstávájí základní stavební jednotkou téměř všech měření televizní sledovanosti na světě. Článek si můžete přečíst i přímo na blogu Výzkum trhu: http://vyzkumtrhu.blogspot.cz/2015/03/historie-televizniho-mereni-dil-i-jak.html

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu