11/1/24

Mladší teenageři ve velkém sledují videa na malých obrazovkách, rádi je sdílejí i komentují

V minulé zprávě z dat studie Děti a nová média 2023 jsme se věnovali vlivu nových technologií na dětské trávení volného času, přípravu do školy a neopomněli jsme ani aktivity na sociálních sítích. Tentokrát se ve skupině dětí ve věku12–13 let podíváme na trendy ve sledování videoobsahu a také na oblast, která v minulosti (nejednou) spustila ve společnosti morální paniku ohledně vlivu na chování dětí, a sice gaming.

Volně prodejnou studii Děti a nová média 2023 zpracovaly agentury ResSOLUTION Group a Nielsen. Tvoří ji čtyři tematické okruhy: volný čas, média, vzdělávání a wellbeing. Její kvantitativní část byla realizována prostřednictvím online sběru dat na vzorku 1 504 dětí ve věku 6–15 let rozdělených do čtyř věkových skupin. Kvalitativní část studie se uskutečnila formou 10individuálních a 8 etnografických rozhovorů.

Jak jsme si již ukázali minule, moderní technologie a sociální sítě jsou od raného věku takřka samozřejmou součástí každodenního života dnešních dětí. Například 68 % dětí ve věku 12–13 let komunikuje denně s kamarády elektronicky. Osvojují si ale také specifické návyky ve sledování videa. Ve větší míře už ho sledují na menších přístrojích, jako je mobil, tablet, případně notebook nebo počítač (89 % alespoň jednou týdně) než na „velké“ televizi (70 % alespoň jednou týdně). „Výběr mediální aktivity a zařízení, které k ní dítě využije, závisí kromě jeho nálady i na množství času, který na ni dítě má a také na tom, kde se zrovna nachází. Pokud jsou děti mimo domov, nebo mají málo času, využívají smartphone k jakékoliv aktivitě včetně sledování videí, videa na sociálních sítích jsou na smartphone sledována téměř vždy,“ komentuje výstupy Hana Friedlaenderová z Nielsen. Obliba menších obrazovek koresponduje třeba i s tím, že nejvyužívanější sociální sítí mezi 12–13letými je aktuálně TikTok, tedy platforma zaměřená na krátká vertikální videa konzumovaná na smartphonech.

Oblíbené je opakované přehrávání a sdílení

Co děti ve věku 12–13 let dělají při sledování videa také velmi často, je jejich opakované přehrávání – 73 % z nich uvedlo, že pokud se jim nějaké video zalíbí, zhlédnou ho vícekrát. Také v tomto věku postupně opouštějí roli pouhých pasivních, „neviditelných“ konzumentů, která je typičtější pro mladší děti: 43 % 12–13letých sdílí oblíbená videa s kamarády a skoro třetina dnes videa na platformách, jako je YouTube, TikTok a podobně, komentuje či hodnotí.

Chlapci ve věku 12–13 let jsou nejsilnějšími hráči

Další silnou roli hraje v dětském trávení volného času hraní elektronických her – a u chlapců ještě silněji než u dívek. Hraní her denně věnuje 54 % chlapců ve věku 12–13 let (což je u nich zároveň nejvíce ze všech věkových kategorií) a 31 % dívek. A jaké hry aktuálně u chlapeckých hráčů tohoto věku vedou? Především kreativní či edukativní, jako je například Minecraft (57 %), ale dotahují je hry proti více hráčům (Fortnite, For Guys apod.; 52 %). Na třetím místě jsou střílečky (43 %).

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu