6/11/23

Národní knihovna: Čtenáři a čtení v České republice v roce 2023

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., uskutečnily v roce 2023 reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let, na kterém se podílely společnosti Nielsen a ResSOLUTION Group. Celkově šlo již o páté šetření – předchozí proběhla v letech 2007, 2010, 2013 a 2018. Letošní průzkum byl zaměřen na představy spojované se čtením (asociace, kulturní obrazy).

Z výzkumu vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny (73 %) obyvatel ČR přečte za rok aspoň jednu knihu (jakoukoli, tištěnou či elektronickou a k jakémukoli účelu), že více než polovina (62 %) nakoupí za rok aspoň jednu knihu a že více než čtvrtina (28 %) navštíví za rok aspoň jednou veřejnou knihovnu.  Každý obyvatel ČR starší 15 let v průměru za rok přečte 9,9 knih; jejich čtení denně věnuje 33 minut; za rok nakoupí průměrně zhruba 3,4 knih a vydá za ně odhadem 1 003 Kč; v našich domácích knihovnách se v průměru nachází 253 knih. Opět se ukázalo, že ženy čtou výrazně více než muži. Nejoblíbenějším autorem českých čtenářů je Erich Maria Remarque, nejoblíbenější knihou je Harry Potter od J. K. Rowlingové; co do žánrových preferencí vede současná literatura oddechová, následovaná klasickou beletrií a sci-fi/fantasy/horory žánrem, kterému ve srovnání s rokem 2018 výrazně vzrostla obliba. Pokud jde o digitální prostředí, nejčastěji čteme na chytrém telefonu; na internetu pak coby čtenáři vyhledáváme především zprávy a digitální vydání novin a časopisů. Elektronické knihy čte pravidelně 7 % (42 % nikdy), audioknihy pravidelně poslouchá 7 % (63 % nikdy) populace 15 +.

Pokud jde o médium, čtení si nejčastěji spojujeme s knihou; následuje mobil a počítač/notebook. Pokud jde o prostředí, spojujeme si čtení nejčastěji s domovem, následuje knihovna a škola. Co do funkcí, které si čtením spojujeme, dominuje získávání informací, následuje zábava a vzdělávání.

U služeb, které nabízejí veřejné knihovny, s velkou převahou vede půjčování knih; s odstupem následuje půjčování časopisů a možnost využít čítárny a studovny. Více než čtyři pětiny návštěvníků veřejných knihoven jsou s nabídkou knih služeb spokojeny (nespokojeno je jen 2 % návštěvníků).

Trendy

Máme co činit s postupným slábnutím „čtenářského výkonu“ v průběhu let 2007 až 2023: přibývánečtenářů a zároveň ubývá čtenářů častých (nadprůměrných); viditelně též posiluje segmentčtenářů sporadických (podprůměrných).

Závěry

Průzkum ukázal oproti roku 2018 patrný pokles čtení (knih). I přesto však platí, že ČR nadále patřív Evropě k zemím se silným čtenářstvem – ne úplně ke čtenářské špičce Evropy, kterou tvoříhlavně skandinávské země, ale pod ní. Data výzkumu zrcadlí i změnu mediálního chování, kteránastala za koronavirové pandemie. Ukázalo se, že ta se výrazně podílela na výraznéakceleraci digitálních médií, a to ve všech segmentech populace. Českou čtenářskou kulturupoznamenává výrazný rozdíl genderový (ve prospěch žen), dále pak propad čtení ve střednímvěku, nemluvě o rozdílu mezi jednotlivými úrovněmi vzdělání. U lidí s vysokoškolským vzdělánímnajdeme 12 % nečtenářů, zatímco u těch bez maturity je to až třikrát více (37 %).

Ke stažení

Tisková zpráva | Infografika

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu