23/1/24

„Nová data ATO za rok 2023 potvrzují dominanci TV: 92,6 % domácností sleduje TV pořady, roste podíl IPTV.“

Vyhodnocení Kontinuálního výzkumu ATO právě v těchto dnech poskytuje čerstvá data o stavu české televizní populace v roce 2023. Rozšiřují se platformy sledování televizního obsahu a roste počet domácností s televizory připojenými na internet.

Sledování televize patří nadále mezi nejoblíbenější aktivity českýchdomácností. Svědčí o tom  naměřený průměrnýdenní čas sledování televize, tzv. „ATS“, který loni v cílové skupině 15+ činiltéměř 3 hodiny a 40 minut. Tento údaj zahrnuje živou a odloženou (do 7 dní ododvysílání) sledovanost TV stanic na televizorech. I když významodložené sledovanosti každým rokem roste, stále dominantních 89 %z tohoto času připadá na klasickou živou sledovanost.

Televizní vysílání je navíc sledováno i přes internet na tzv. „second screens“: obrazovkách počítačů,chytrých mobilních telefonů a tabletů. Nespornou výhodou těchto zařízení jejejich mobilita a obecně přítomnost tam, kde televizor není k dispozici: přicestování, v přírodě, v kanceláři nebo prostě jen v místnostibez televizoru. Mohou být také řešením při „obsazenosti“ televizoru vevícečlenných domácnostech. Diváci mají na výběr mezi webovými portály amobilními aplikacemi jednotlivých vysílatelů a stejnými platformami od IPTV,kabelových či satelitních operátorů.

Kontinuální výzkum ATO je tradičním výzkumem realizovaným od roku 1997 jakonedílná součást projektu elektronického měření sledovanosti. Jde o průběžné kvantitativní dotazníkové šetření na výběrovém vzorku českýchdomácností. V roce 2023 byly realizovány celkem čtyři vlny výzkumu o celkovémpočtu 12 200 rozhovorů. Jedná se tedy o jeden z nejrozsáhlejších mediálníchvýzkumů, které jsou kontinuálně realizovány na české populaci. Roční dataKontinuálního výzkumu právě v těchto dnech poskytují aktuální informace zarok 2023.

Jedním z mnoha výstupů, které Kontinuálního výzkumu poskytuje,je rozlišení různých typů domácností z hlediska používaných přístrojů prosledování televizního obsahu. 88 % domácností má doma alespoň jeden funkčnítelevizor a příjem TV signálu na něm. Dalších 4,6 % pak představujídomácnosti, které sice nemají funkční televizor s TV signálem, ale televiznívysílání sledují na zařízení typu PC, mobil či tablet. Celkem tedy 92.6 %českých domácností sleduje TV pořady.

Zdroj: ATO–Nielsen, Kontinuální výzkum 2023, Základ: všechny domácnosti

V rámci domácností s funkčním televizorem a TV signálem dlouhodobě roste podíl zákazníků IPTV či kabelových operátorů: v roce 2023 dle Kontinuálního výzkumu dosáhl již 42 %. Tyto domácnosti často využívají jejich operátorem nabízených možností „zpětného shlédnutí“ TV pořadů.

Z dat dále vyplývá, že dlouhodobě dochází k nárůstu počtu domácností, které mají chytrý televizor připojený k internetu.

Roční data Kontinuálního výzkumu ATO komentuje jednatelATO Michal Jordan: „Stejně jako se proměňuje technologie, která nás obklopujev jiných oblastech, i sledování videoobsahu má různé formy, které přinášejívíce možností než dříve. 52 % televizních domácností má televizi připojenou k internetu,a tudíž může využívat alternativní způsoby sledování televizního obsahu. Jde napříklado použití platformy HbbTV anebo Smart TV aplikací.“

Sledování televizních pořadů je stále jednou zezásadních činností českých domácností. Nic na tom nemění ani otázka, jakýmtechnickým způsobem se realizuje nebo zda se sleduje v čase vysílání neboodloženě. Současné měření ATO-Nielsen zachycuje všechny tyto aktivity a snažíse průběžně reflektovat nové technologické trendy.

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu