25/1/24

Podcasty počúva týždenne viac než tretina online užívateľov, preferujú hlavne kratšie stopáže

Audioformát podcastov už počúva aspoň raz do týždňa viac než tretina slovenskejinternetovej populácie, čo je aktuálne viac než v Českej republike. Silnejšímiposlucháčmi sú častejšie muži a taktiež mladšie vekové skupiny. Podľa prieskumusi podcasty respondenti najčastejšie púšťajú doma, keď relaxujú, alebo taktiežpri domácich činnostiach. Z tematických zamarení a formátov aktuálne vedúhumorné či komediálne podcasty, rozhovory s osobnosťami a skutočné príbehy.Najčastejšou platformou na počúvanie je v súčasnosti počúvanie na webe a čo sadĺžky podcastov týka, dáva väčšina poslucháčov prednosť tým, ktoré nemajú viacnež pól hodiny.

Výsledkyprináša spoločný výskum agentúr ResSOLUTION Group a Nielsen na vzorke päťstorespondentov slovenskej internetovej populácie zo Slovenského národného paneluvo veku 15 a viac rokov.

Obľúbenosť podcastovv posledných rokoch stúpa a ich ponuka sa každým dňom rozširuje. Medzislovenskými online užívateľmi aktuálne počúva podcasty už 36 % aspoň raz týždenne.Pri rozklade tohoto čísla vidíme, že 8 % opýtaných sa im venuje denne nebo takmerdenne, 16 % 2–3krát do týždňa a 12 % raz za týždeň. V porovnanís výsledkami podobného prieskumu realizovaného v Českej republikevyplýva, že Slováci sú silnejšími poslucháčmi podcastov než Česi: v ČR si ichv rovnakej frekvencii aktuálne púšťa      22 % online používateľov.

Vo väčšej miere saich počúvaniu (vo frekvencii aspoň raz za týždeň) venujú muži a taktiež mladšírespondenti. Takmer dve pätiny respondentov v súčasnosti počúva podcasty menejčasto než raz za týždeň (13 % aspoň raz za mesiac a štvrtina ešte menejčasto) a štvrtina ich zatiaľ nepočúva vôbec.

Zvyčajné prostrediek počúvaniu podcastov je v ČR i SR porovnateľné: vedie domov,konkrétnejšie pri relaxovaní alebo pred spaním – uviedlo ho 52 % Slovákova 47 % Čechov. Viac než dve pätiny slovenských poslucháčov (a viac než tretinačeských) potom počúva podcasty ako kulisu k domácim činnostiam (upratovanie,varenie apod.). U žien je počúvanie pri činnostiach v domácnosti porovnateľnebežné ako počúvanie pri relaxovaní a u najmladšej vekovej skupiny dokonca upratovanieapod. vedú, zatiaľ čo u mužov a starších respondentov naopak jasne víťazí relax.Tretím najspomínanejším miestom na počúvanie sú v oboch skúmanýchkrajinách cesty a rôzne presuny (napr. MHD alebo v aute), kde podcasty počúvaštvrtina slovenských, resp. 27 % českých poslucháčov. Frekventovanejší je tentospôsob počúvania u mladších ročníkov.


Najobľúbenejšie témy podcastov sa v ČR a SR líšia, ako je vidieťz infografiky nižšie. U nás aktuálne patria medzi najobľúbenejšie humornéči komediálne podcasty, ďalej rozhovory s osobnosťami a skutočnépríbehy (zahrňujúce napr. zločiny, ktoré sa stali apod.).

Preferencie sa alelíšia v rôznych sociodemografických skupinách. Napríklad muži majú na prvom miestehumorné či komediálne podcasty, ženy najradšej počúvajú rozhovory s osobnosťami.U vekových skupín je možné vypozorovať zaujímavú tendenciu, napríklad pri podcastovýchrozhovoroch, ktoré sú preferovanejšie s vyšším vekom respondentov ajs vyšším dosiahnutým vzdelaním. Respondenti nad 35 rokov veku majú tiežsilnejší záujem o spravodajstvo než mladí. Opačnú tendenciu sledujeme priskutočných príbehoch, ktorých obľuba naopak rastie u mladších respondentov. Mladívo väčšej miere preferujú ešte vedecké/technické podcasty.

Zo spôsobov počúvaniaje aktuálne najčastejšie počúvanie cez web, ktoré využíva 57 % opýtaných.Cez (mobilné) aplikácie si podcasty púšťa 46 %. A zatiaľ čoaplikácie sú bežnejšie u mladších respondentov (v skupine 15–34 let ichvyužíva 57 % z nich), tendencia k počúvaniu online cez web naopak s vekommierne rastie. Epizódy na počúvanie offline dnes sťahuje len zlomok opýtanýchposlucháčov podcastov, je ich      9 %.

Zaujímavou témou jetaktiež preferovaná dĺžka podcastov. Väčšina (presne 62 %) slovenských poslucháčovdáva prednosť podcastom, ktoré majú do pól hodiny – a obdobný záver prinieslatáto otázka aj v Česku. Číslo presnejšie tvorí 30 % poslucháčov, ktorí majú najradšej,keď epizódy neprekročia 15 minút (výraznejšia je táto preferencia medzi staršímirespondentmi), a 32 % uprednostňuje dĺžku medzi 16 a 30 minútami. Dlhšieepizódy má radšej 30 % poslucháčov. Preferenciu ohľadom dĺžky aktuálne nemá8 % opýtaných.

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu