26/10/15

TZ Boj proti chřipce - na očkování sází muži

O možnosti nechat se očkovat proti chřipce vědí téměř všichni dotázaní (97 %) v exkluzivním internetovém výzkumu společnosti Nielsen Admosphere. Necelá polovina z nich si myslí, že vakcína proti chřipce je účinná. Větší důvěru v očkování mají muži. Informovanost o možnosti nechat se očkovat proti chřipce je nejlepší ve věkové skupině 45 let a více. Podle respondentů je očkování proti chřipce přínosné především pro staré lidi a pracovníky ve zdravotnictví.

Očkování proti chřipce považuje za účinné 43 % respondentů výzkumu společnosti Nielsen Admosphere, kteří o jeho možnosti vědí. Podle výsledků výzkumu, kterého se zúčastnilo 501 respondentů z internetové populace 15+, deklarují mnohem větší důvěru v účinky vakcíny muži (53 % oproti 33 % žen). Důvěra v očkování proti chřipce se projevuje i vyšším procentem mužů, kteří se v minulosti nechali očkovat (28 % mužů oproti 16 % žen), i těch, kteří plánují nechat se očkovat letos (13 % mužů oproti pouhým 4 % žen).

ockovani

Muži mají s očkováním také lepší zkušenost než ženy. Ti, kteří se nechali v minulosti očkovat, jsou v polovině případů přesvědčeni, že jim vakcína pomohla. Z žen, které mají s očkováním proti chřipce zkušenost, si to myslí 40 %. Vedlejší účinky vakcíny častěji uváděli muži (20 % mužů uvedlo, že mělo komplikace, a totéž uvedlo 13 % žen).

zkusenosti

Hlavním důvodem, proč se lidé zatím nenechali proti chřipce očkovat, jsou, vedle toho, že nevěří v účinnost vakcinace, obavy z případných komplikací. Obavu z možných komplikací či vedlejších účinků vyjádřilo 29 % žen a sdílí ji i 20 % mužů. Třetině respondentů riziko chřipky nepřipadá jako důvod k očkování. Jsou přesvědčeni, že si nemoc případně odstonají a očkování za to nestojí.Informovanost o možnosti nechat se očkovat proti chřipce je nejlepší ve věkové skupině 45 let a více, kde o této možnosti věděli všichni dotázaní. Nejméně jsou s ní seznámeni nejmladší respondenti – ve věkové skupině 15-24 let vědělo o možnosti nechat se očkovat „jen“ 87 %. Přestože respondenti uváděli, že o možnosti nechat se očkovat proti chřipce vědí, velká část z nich další informace k tématu sama nevyhledává. 39 % z nich se o informace o očkování nezajímá vůbec a dalších 37 % si informace nevyhledává, jen na sebe nechá působit média a ví jen to, co se k nim touto cestou dostane. Necelá třetina se pak nějakým způsobem sama aktivně zajímá: 9 % si samo vyhledává informace z dostupných zdrojů, 10 % se ptá svého lékaře a 11 % to konzultuje se svými známými a rodinou. Pragmatičtější muži dávají o něco více přednost dotazu u lékaře a vyhledávání informací v dostupných zdrojích, ženy mírně upřednostňují konzultaci s přáteli a rodinou. Vzhledem k nepříliš velkému zájmu o informace o očkování není překvapivé, že jen 17 % respondentů uvedlo, že ví, kolik vakcína stojí (muži jsou v tomto ohledu informováni lépe, 22 % uvedlo, že ví, kolik očkování proti chřipce stojí, oproti 13 % žen).Většina respondentů z výzkumu společnosti Nielsen Admosphere je přesvědčena, že očkování proti chřipce je přínosné především pro staré lidi a pracovníky ve zdravotnictví. Ženy jsou opatrnější ohledně vhodnosti očkování proti chřipce pro děti. Méně než muži si myslí, že je toto očkování pro děti přínosné.

prinos

TZ Boj proti chřipce - na očkování sází muži

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu