22/9/22

Z ochucených perlivých nápojů nejčastěji pijeme minerálky. Polovina dává přednost variantám bez cukru

Mezi nealko ochucenými perlivými nápoji u nás (při pravidelné konzumaci, tedy alespoň několikrát za týden) vedou minerálky a pramenité vody, na druhém místě jsou limonády. Ve větší míře po tomto typu nápojů sahají mladší respondenti a muži. Polovina dotázaných ve výzkumu také uvedla, že preferuje ochucené perlivé nápoje bez cukru, třetina pak upřednostňuje slazené. Ekologický aspekt obalů je něco, co Čechům není lhostejné: aspoň občas ho řeší 43 % konzumentů. Většina však zároveň přiznává, že v případě balení ochucených sycených nápojů dává při nákupu přednost PET lahvím.

Šetření proběhlo metodou online sběru na vzorku pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

Výzkumné výsledky doplňují též data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere, dle kterých byla v období leden–srpen 2022 nejsilnějším inzerentem v kategorii limonád značka Pepsi.

Jen málokterý z českých internetových uživatelů se vyhýbá ochuceným perlivým nealko nápojům, jako jsou limonády, koly a podobně, i když poměrně vysoké procento (běžně okolo 30 % i víc dle konkrétního typu nápoje) je pije spíše svátečně, tedy méně než jednou za měsíc. Zaměříme-li se na pravidelnou konzumaci, tedy několikrát týdně a častěji, vedou mezi respondenty minerální (nebo pramenité) vody s příchutí – v této frekvenci je pije 26 % dotázaných. Na druhém místě jsou limonády s 16 % pravidelných konzumentů a na třetím kolové nápoje (11 %).

U všech druhů ochucených nealko sycených nápojů platí, že je na pravidelné bázi pijí spíše muži než ženy. Těch, kteří je nepijí vůbec, je naopak víc mezi ženami: například u limonád a kol je rozdíl mezi muži a ženami kolem 13 procentních bodů. U většiny těchto nápojů mají v pravidelné konzumaci (alespoň několikrát za týden) převahu také mladší respondenti (15–34 let). Výjimky tvoří ochucené minerálky, které ve stejné míře jako ti nejmladší pijí i lidé nad 45 let; kolové nápoje zase ve srovnatelné míře pijí lidé mezi 35 a 44 lety. Skupina 35–44 let je pak také nejsilnější v pravidelné konzumaci nealko radlerů.

Zajímavým výsledkem výzkumu je, že polovina (49 %) respondentů, kteří pijí nealko perlivé ochucené nápoje, preferuje jejich varianty bez cukru. 30 % naopak dává přednost slazeným a 21 % je to jedno. Varianty bez cukru častěji preferují ženy, naopak muži spíš dají přednost slazeným. Asi není překvapením, že preference slazených limonád, minerálek a podobně je nejsilnější v nejmladší skupině respondentů do 34 let.

A jaké jsou některé z důvodů, proč lidé perlivé ochucené nealko nápoje nepijí? U limonád a kol je nejčastějším důvodem, že jsou pro ně příliš sladké; u toniku, ochucených minerálek a nealko radlerů pak nevyhovuje chuť. U limonád a kol je dalším nezanedbatelným důvodem (zmiňovaným zhruba každým čtvrtým až pátým respondentem, který perlivé nápoje nepije) také to, že jsou podle nich plné chemie. Zdravotní důvody nebo vysoká cena byly naopak u většiny těchto nápojů mezi těmi nejméně zmiňovanými.

Zdravotní a ekologické aspekty

Na otázku, zda lidé řeší při výběru ochucených perlivých (nealko) nápojů to, jestli jsou zdraví prospěšné, odpovědělo 46 % ano – přičemž 10 % to řeší vždy a 36 % aspoň občas. Vedou v tom ženy a respondenti nad 45 let. Třetina se tím zabývá jen zřídka a 22 % nikdy.

Podobné procento dotázaných také podle výzkumu řeší, zda je balení limonád a podobných perlivých nápojů ekologické, například jestli je obal snadno recyklovatelný, vratný a podobně. Odpovědělo tak 43 % dotázaných – 9 % se tím zabývá vždy a 34 % alespoň občas. I v této oblasti vedou ženy – i když už s menším rozdílem než u zdravotního aspektu – a mezi věkovými skupinami pak respondenti nad 35 let věku. 30 % konzumentů přiznává, že to řeší jen zřídka a 26 % nikdy.

I přesto, že nemalá část lidí myslí při nákupu perlivých ochucených nápojů na ekologičnost jejich balení, většina konzumentů preferuje balení či podávání tohoto pití v PET láhvi (57 %). Na druhé pozici se umístily točené nápoje (29 %) a na těsném třetím tzv. „domácí“ varianty, kdy je nápoj připravený se sirupem a/nebo ovocem a zalitý s perlivou vodou.

Limonády v reklamě

Inzerentem číslo jedna v segmentu limonád je v letošním roce zatím značka Pepsi s inzercí v hodnotě přes 177 milionů korun v ceníkových cenách*. Coca-Cola umístila od ledna do srpna reklamu za necelých 131 milionů korun a Kofola za více než 80 milionů korun.

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu