O nás

Jsme partnerem zdravotně-osvětové kampaně Suchej únor

Pro kampaň Suchej únor, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky, každoročně realizujeme exkluzivní online výzkumy o vztahu Čechů k alkoholu a také samotné kampani Suchej únor. Kampaň reaguje pozitivní výzvou (jeden měsíc bez alkoholu) na nelichotivé statistiky, podle kterých se přes 1 000 000 Čechů pohybuje za hranou rizikového pití. Z výzkumu, který zpracovala agentura Nielsen Admosphere, vyplývá, že se v roce 2021 povědomí o kampani vyšplhalo ze 58 na 76 % napříč českou populací. Účast pak deklarovalo zhruba 700 000 dospělých účastníků. Další výsledky výzkumu z roku 2021 si prohlédněte například tady.

Podporujeme ONKO Unii – pacientky s onkogynekologickými diagnózami

Naši zaměstnanci opakovaně podpořili svojí aktivní účastí v již tradiční letní sportovní soutěži „NAD kilometry“ neziskovou organizaci ONKO Unie. Ta podporuje pacientky
s onkogynekologickými nádorovými onemocněními a je známá svojí kampaní „Nejsem na odpis“, která získala ocenění Zlatý Lemur 2019 i bronzovou Effie 2019 za efektivní komunikaci dostupnosti a úhrady moderní léčby. Například v roce 2020 ujely či ušly týmy zaměstnanců v rámci „NAD kilometrů“ celkem 81 938 km a za každý ujetý kilometr dostala ONKO Unie od NAD darem 25 haléřů, celkem tedy 20 485 Kč.

Podporujeme organizaci Junior Achievement (JA Czech)

Posláním JA Czech je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace JA Worldwide. Nielsen Admosphere pro českou pobočku zpracovává exkluzivní online výzkumy zaměřené na podnikání.

Jsme partnerem projektu na záchranu Svatováclavské rotundy

b0wxa0-web-KMB9651

Na jaře 2016 jsme podpořili aktivitu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a stali jsme se partnerem projektu záchrany Svatováclavské rotundy na Malé Straně. Ta byla objevena po 376 letech, kdy byla považována za ztracenou, při rekonstrukci fakulty
v roce 2004. O rotundě vznikla v roce 2020 také kniha Malostranská rotunda svatého Václava v Praze. Bližší informace o projektu včetně možnosti přispět jsou k dispozici na webu rotundy.

 

Jsme adoptivními rodiči kardinála dominikánského

kardinal

Naše dceřiná společnost Adwind Software je od léta 2014 adoptivním rodičem krásného opeřence kardinála dominikánského v pražské ZOO.

Tento malý pěvec s červeně zbarvenou hlavou se vyskytuje zejména v lesích Jižní Ameriky. Pro svoje atraktivní zbarvení a klidnou povahu je často chován také v domácnostech.

Šíříme mediální vzdělávání

peoplemetry.cz

Spustili jsme webovou stránku www.peoplemetry.cz, která má za cíl být informační studnicí pro ty, kdo hledají odpovědi na otázky kolem peoplemetrů a měření sledovanosti televize jako takového. Ať už Vás zajímá, jak peoplemetr vypadá, jak se vybírají domácnosti do peoplemetrového měření, anebo jestli je vzorek těchto domácností dostatečně velký, vše najdete na této webové stránce.

Hlavním smyslem webu, okořeněného pěti videi, je přiblížit informace o největším a nejdražším mediálním výzkumu v České republice široké veřejnosti a pomoci k rozkvětu české mediální gramotnosti. Svůj význam web ale jistě najde i u odborníků, jako jsou pracovníci médií a mediálních agentur, marketéři a novináři. Návštěvníky webu provede základními fakty o peoplemetrovém měření hlavní hrdina krátkých videí Standa, podrobnější informace čtenáři dohledají přímo v textu webu.

Pravidelně také o měření sledovanosti televize a mediálním výzkumu přednášíme
na Vysoké škole ekonomické v Praze i v Jindřichově Hradci. Pro studenty vysokých škol organizujeme exkurze v sídle naší společnosti na pražském Žižkově.

Pomáháme s respondenty

Od roku 2010 čtvrtletně podporujeme Projekt Nadace Charty 77 – Počítače proti bariérám. K částce za Nielsen Admosphere připojujeme souhrn všech odměn za účast ve výzkumech, kterých se naši respondenti dobrovolně vzdali pro dobročinné účely. Můžeme tak zprostředkovaně pomoci osobám se zdravotním postižením či jinak vyloučeným ze společnosti získat potřebné vybavení, naučit se s počítačem pracovat a dále se zdokonalovat v oblasti IT. Dceřiná společnosti Nielsen Admosphere Slovakia na Slovensku podporuje se svými respondenty projekt Clowndoctors občanského sdružení Červený Nos.

Členové našich online panelů pod značkou European National Panels (v ČR jako Český národní panel), kterou spoluvlastníme, aktivně využívají možnosti věnovat svůj výdělek z vyplňování výzkumů příspěvkovým organizacím jako Pomocné tlapky o.p.s., Cesta domů, Nemocnice Na Bulovce, Seňorina nadační fond nebo Český výbor pro UNICEF.