O nás

Jsme partnerem projektu na záchranu Svatováclavské rotundy

b0wxa0-web-KMB9651

Na jaře 2016 jsme podpořili aktivitu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a stali jsme se partnerem projektu záchrany Svatováclavské rotundy na Malé Straně. Ta byla objevena po 376 letech, kdy byla považována za ztracenou, při rekonstrukci fakulty v roce 2004. Bližší informace o projektu včetně možnosti přispět jsou k dispozici na webu rotundy.

 

Jsme adoptivními rodiči kardinála dominikánského

kardinal

Naše dceřiná společnost Adwind Software je od léta 2014 adoptivním rodičem krásného opeřence kardinála dominikánského v pražské ZOO.

Tento malý pěvec s červeně zbarvenou hlavou se vyskytuje zejména v lesích Jižní Ameriky. Pro svoje atraktivní zbarvení a klidnou povahu je často chován také v domácnostech.

Šíříme mediální vzdělávání

peoplemetry.cz

Spustili jsme webovou stránku www.peoplemetry.cz, která má za cíl být informační studnicí pro ty, kdo hledají odpovědi na otázky kolem peoplemetrů a měření sledovanosti televize jako takového. Ať už Vás zajímá, jak peoplemetr vypadá, jak se vybírají domácnosti do peoplemetrového měření, anebo jestli je vzorek těchto domácností dostatečně velký, vše najdete na této webové stránce.

Hlavním smyslem webu, okořeněného pěti videi, je přiblížit informace o největším a nejdražším mediálním výzkumu v České republice široké veřejnosti a pomoci k rozkvětu české mediální gramotnosti. Svůj význam web ale jistě najde i u odborníků, jako jsou pracovníci médií a mediálních agentur, marketéři a novináři. Návštěvníky webu provede základními fakty o peoplemetrovém měření hlavní hrdina krátkých videí Standa, podrobnější informace čtenáři dohledají přímo v textu webu.

Pravidelně také o měření sledovanosti televize a mediálním výzkumu přednášíme
na Vysoké škole ekonomické v Praze i v Jindřichově Hradci. Pro studenty vysokých škol organizujeme exkurze v sídle naší společnosti na pražském Žižkově.

Pomáháme s respondenty

Logo Konto Bariéry

V roce 2009 jsme se rozhodli pravidelně zasílat finanční pomoc projektu, který má blízko k zaměření naší společnosti. Nielsen Admosphere vnímá důležitost svého technologického zázemí a odborného vzdělání svých zaměstnanců. Projekty společnosti jsou závislé jak na lidech, tak na IT vybavení a softwaru, který umožňuje provádět veškeré měření, analýzy a další výzkum a vývoj.

Proto jsme se rozhodli od roku 2010 čtvrtletně podporovat Projekt Nadace Charty 77 – Počítače proti bariérám. K částce za Nielsen Admosphere připojujeme souhrn všech odměn za účast ve výzkumech, kterých se naši respondenti dobrovolně vzdali pro dobročinné účely. Můžeme tak zprostředkovaně pomoci osobám se zdravotním postižením či jinak vyloučeným ze společnosti získat potřebné vybavení, naučit se s počítačem pracovat a dále se zdokonalovat v oblasti IT. Dceřiná společnosti Nielsen Admosphere Slovakia
na Slovensku podporuje se svými respondenty projekt Clowndoctors občanského sdružení Červený Nos.

Pomáháme neslyšícím slyšet

K měření sledovanosti televize vyvíjíme také slyšící peoplemetry – technologie, které díky analýze zvuku dokáží doslova slyšet. Existují ale i technologie, které umí navrátit sluch neslyšícím kolem nás. Vývojem takových technologií se sice nezabýváme, ale snažíme se pomoci přispět alespoň na jejich nákup. V první polovině roku 2011 se nám podařilo podpořit Mariku Mačátovou, neslyšící 10letou slečnu s obrovskou chutí do života, ve sbírce na nové zařízení, které jí umožňuje slyšet.

Petr Sviták

Pomoci se nám podařilo i Petrovi Svitákovi. Petr se narodil jako zdravé slyšící dítě, v patnáctém měsíci ale prodělal zápal mozkových blan a následkem ohluchnul na obě uši beze zbytku sluchu. Ve dvou letech mu byl voperován kochleární implantát a během následujících let se s pomocí klinických logopedů, psychologa a foniatra naučil zaznamenávat znaky a mluvenou řeč.

Petrovi je nyní 16 let a jeho řečový procesor je už zastaralý a neopravitelný. Petrovi navíc po 10 letech jeho užívání vznikl
od pojišťovny nárok na značný příspěvek. I tak byla zbývající částka 55 853 Kč pro matku samoživitelku příliš vysoká.

Petr se zajímá hlavně o elektrotechniku a počítače. Rád lyžuje a poslouchá hudbu.

S pomocí našich zaměstnanců se podařilo nastřádat 12 500 Kč. K našemu příspěvku se přidaly i další organizace a díky nim se Petr může těšit na svůj předčasný vánoční dárek – nový sluchový implantát!