Tiskové zprávy

Ad Intel news: Reklama v segmentu čerpacích stanic

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila nový měsíční seriál krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel a v prvním vydání jsme se zaměřili na segment čerpacích stanic. Tabulka ukazuje pět největších zadavatelů reklamy daného segmentu v období leden–srpen 2020. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment erotických pomůcek.


Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data jsou získávána jednak nezávislým (televize, tisk, rozhlas) a jednak deklarativním (OOH, internet) sběrem. Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.