Tiskové zprávy

Oblečení českých olympioniků na zahajovací ceremoniál her v Tokiu se líbí skoro polovině Čechů

Zahajovací ceremoniál olympijských her nás čeká dnes, přesto se stal v Česku kvůli oblečení pro český olympijský tým tématem už dlouho předtím. Dle nejnovějšího výzkumu jsou Češi v názoru na něj rozdělení, ale zároveň hodně z nich nemá jasně vyhraněný názor. 46 % Čechů z internetové populace se oblečení spojující českou a japonskou kulturu a tradici líbí. Naopak 36 % respondentů kolekci za hezkou nepovažuje a poměrně velká skupina (18 %) se nedokáže přiklonit ani na jednu stranu.

Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.


Módní kolekce českých sportovců určená na zahajovací ceremoniál olympijských her v Tokiu, kterou navrhla česká návrhářka Zuzana Osako, se u nás stala předmětem diskuzí. Skoro polovině Čechů se však olympijská nástupní kolekce líbí.

Celkově dostalo oblečení olympioniků průměrnou známku 2,9, což je tedy „dobrý“ výsledek.

Méně rozhodní v hodnocení jsou muži a celkově se kolekce víc líbí respondentům s vyšším vzděláním (určitě ano + spíše ano 53 %). Mladší generace je k olympijskému oblečení odmítavější a kolekce má pozitivnější ohlas v Čechách oproti Moravě, kde se více lidí nedokáže rozhodnout. Lépe ji hodnotí i lidé z venkova.

Jak z výzkumu dále vyplynulo, pro naprostou většinu Čechů je v olympijské kolekci na zahajovacím ceremoniálu důležitý odkaz české kultury a tradice. Podle 81 % dotázaných má olympijské oblečení českých sportovců tyto prvky obsahovat. Určitý odklon od zdůraznění tradic je vidět u nejmladší generace (15-34 let), kde s tímto názorem jednoznačně souhlasilo (určitě ano) 40 % respondentů, zatímco ve skupině 45 a více let to bylo 55 % respondentů.

Oblečení českých olympioniků na zahajovací ceremoniál her v Tokiu se líbí skoro polovině Čechů