Tiskové zprávy

Pojem menopauza znají tři čtvrtiny Čechů, syndrom mužského stárnutí jen třetina

Klimakterium, menopauza, přechod, syndrom mužského stárnutí nebo andropauza jsou pojmy označující období života, ve kterém dochází k útlumu pohlavních funkcí člověka. Jsou ale tato označení ve společnosti rozšířena? A co o nich Češi vědí? To zjišťoval výzkum společnosti Nielsen Admosphere realizovaný na vzorku pěti set respondentů z řad internetové populace Českého národního panelu starší 15 let. Výzkum proběhl metodou online sběru dat.

Zeptáte-li se Čechů, zda se někdy setkali s pojmy klimakterium, menopauza a syndrom mužského stárnutí či andropauza, budou odpovědi různé u každého z nich. Zdaleka nejznámější je pro respondenty pojem menopauza, který konkrétně označuje ztrátu menstruace u žen po přechodu – setkaly se s ním tři čtvrtiny dotázaných. U žen, kterých se pojem i přímo týká, je logicky míra znalosti vyšší než u mužů (83 % vs. 67 % mužů).

Druhým nejznámějším označením spojeným se stejným obdobím v životě je klimakterium, tedy pojem poněkud obecnější než menopauza, který se rovněž týká žen: setkala se s ním polovina lidí. Ve znalosti tohoto pojmu znovu vedou ženy, ale výrazné rozdíly se zde projevují i u jednotlivých věkových skupin: klimakterium je známým označením pro 63 % respondentů ve věku 45 a více, u lidí 35-44 let je to 53 % a u nejmladších (15-34 let) jen 30 %.

Co se týče pojmů „mužských“, ty jsou mezi Čechy znatelně méně rozšířené než zmiňovaná menopauza nebo klimakterium. Označení syndrom mužského stárnutí, který lze shrnout jako období, kdy klesá hladina mužských hormonů v těle, zná 35 % lidí, přičemž zde rovněž platí, že je známější ve skupině mužů, jelikož se jich zároveň týká, než u žen, a také o něco více u starších respondentů. S andropauzou jako pojmem se někdy setkalo jen 19 % dotázaných – a ve zhruba stejné míře se jedná o muže i ženy.

Výzkum se dále blíže zaměřil už jen na nadřazené/obecnější pojmy klimakterium a syndrom mužského stárnutí a zjišťoval, zda respondenti vědí, jaké věkové skupiny se tato dvě období týkají. Zhruba čtvrtina respondentů (29 % u klimakteria a 26 % u syndromu mužského stárnutí) na tuto otázku nedokázala odpovědět. U klimakteria se podobný počet lidí přikláněl k 50-55 letům (26 %) a 45-50 letům (23 %). 12 % se domnívá, že se klimakterium týká věkové skupiny 55-60 let. U syndromu mužského stárnutí měli respondenti větší jasno: 27 % se domnívá, že se toto období týká lidí ve věku 50-55 let. 19 % se přiklání ke skupině 55-60 let a téměř shodných 12 % označilo skupiny 45-50 let i 60+.

Respondenti výzkumu také zkoušeli vlastními slovy popsat, co klimakterium a syndrom mužského stárnutí jsou, případně jaké jsou jejich příznaky a projevy. Jejich shrnutí přináší wordcloudy níže – čím větší písmo daný popis má, tím častěji byl zmiňován. Z přehledu tak vyplývá, že klimakterium  respondenti nejčastěji spojují s pojmy „přechod“ či „menopauzu“ a často také s útlumem funkce vaječníků nebo hormonálními změnami. Syndrom mužského stárnutí byl ve výzkumu nejčastěji spojován s hormonálními změnami a také pojmy „přechod“ či „andropauza“.

Výzkum Nielsen Admosphere tak ukázal, že v české populaci jsou podstatně známější „ženské“ pojmy: menopauza a klimakterium – oproti syndromu mužského stárnutí či andopauze. Zdaleka nejznámějším označením pro období útlumu pohlavních funkcí je menopauza.

Pojem menopauza znají tři čtvrtiny Čechů, syndrom mužského stárnutí jen třetina