Tiskové zprávy

Video na internetu 2019: Muži nejvíce sledují filmy, ženy zase seriály

Z nabídky online videí se česká internetová populace nejčastěji dívá na filmy a seriály. Trendy ve sledování videoobsahu se však dle očekávání liší v různých věkových skupinách. Studie Video na internetu 2019 společnosti Nielsen Admosphere nabízí mimo jiné i detailnější pohled na seriály očima – občas výzkumně poněkud opomíjené – skupiny respondentů ve věku 37–51 let. Seriáloví diváci této věkové kategorie například zřídkakdy sledují seriály v jiném než českém jazyce a nejraději mají komedie.

Studie Video na internetu 2019 byla realizována na vzorku 1308 respondentů z aktivní internetové populace starší 15 let.

Obecně nejsledovanějšími typy videoobsahu na internetu jsou aktuálně filmy, seriály a hudební klipy. Tento žebříček však nabývá poněkud odlišných podob u různých sociodemografických skupin. Například muži sledují nejvíce filmy (ve frekvenci alespoň několikrát za týden), dále vtipná videa a na třetím místě hudební a zpravodajská videa. U žen s přehledem vedou seriály a teprve za nimi následují filmy a hudební klipy. V rámci věkových kategorií vítězí filmy zejména u respondentů starších 37 let, v popředí zájmu mladších ročníků jsou pak spíše hudební klipy a seriály.

Samostatnou část studie Video na internetu 2019 tvoří výzkum vztahu respondentů ve věku 37–51 let, tedy tzv. Husákových dětí, k seriálům. Tento formát sleduje 89 % z těch, kteří uvedli, že se alespoň někdy dívají na videa jakéhokoli typu.

Seriáloví diváci tohoto věku však nemají zcela vyhraněný způsob, jakým série sledují. „Trochu oproti očekávání je mezi Husákovými dětmi poměrně rozšířený styl sledování seriálů, který se v angličtině označuje jako binge-watching, tedy zhlédnutí více dílů najednou. Tento způsob preferuje 47 % z nich,“ dodává k tématu Lucie Vlčková, Senior Research manažerka Nielsen Admosphere. Zbylých 53 % preferuje sledování po jednotlivých dílech – tedy (mimo jiné) tak, jak jim to nabízí televizní vysílání.

Ze žánrů preferují Husákovy děti hlavně komediální seriály (odpovědělo tak 72 % diváků seriálů), na druhém místě jsou detektivní série (61 %) a na třetím seriály dobrodružné (47 %).

Nejoblíbenější jsou pak seriály v češtině či slovenštině – ať už se jedná o českou produkci nebo o český, resp. slovenský dabing (90 %). Jen 6 % se nejraději dívá na seriály s českými titulky, 2 % s anglickými titulky a 2 % v angličtině bez titulků.

Video na internetu 2019: Muži nejvíce sledují filmy, ženy zase seriály