Produkty a služby

ABCDE socioekonomická klasifikace

Proměnnou „Socioekonomické skóre domácnosti“ a od něj odvozenou „ABCDE klasifikaci“ vyvinula v roce 2012 společnost MEDIARESEARCH, a.s. (dnes již Nielsen Admosphere, a.s.) s cílem nahradit v ČR doposud používané nevyhovující ABCDE klasifikace (založené na konceptu ESOMAR z roku 1997). Proměnné poskytují ordinální socioekonomickou diversifikaci domácností ČR ve formě spojitého indexu (skóre) a od něj odvozené kategoriální klasifikace s 8 kategoriemi: A, B, C1, C2, C3, D1, D2 a E (ABCDE klasifikace).

Tyto proměnné jsou od 1. 1. 2013 součástí výstupních dat Projektu elektronického měření sledovanosti televize realizovaného společností Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních organizací. Definice proměnných jsou veřejné a komukoli je umožněno a doporučeno použít tyto proměnné v jeho vlastních výzkumech. Postupně jsou zaváděny do dalších velkých mediálních výzkumů v ČR (NetMonitor, Media projekt, Radioprojekt).

Nová ABCDE klasifikace představuje výrazný kvalitativní posun oproti dříve používaným ABCDE klasifikacím. Kvality nové ABCDE klasifikace jsme kdykoli připraveni vysvětlovat a obhájit.

Nielsen Admosphere, a.s. bude i do budoucna odborným garantem těchto proměnných, včetně jejich každoroční aktualizace. Syntaxi pro výpočet obou proměnných, platnou
pro daný kalendářní rok, naleznete vždy na těchto webových stránkách, případně získáte
na vyžádání u společnosti Nielsen Admosphere, a.s. Sem též můžete směřovat jakékoli své otázky k těmto proměnným.

Materiály ke stažení:

Úkolem materiálu je popsat konstrukci proměnných „Socioekonomické skóre domácnosti“ a „ABCDE klasifikace“, počínaje vzorovým dotazníkem pro získání potřebných informací
o domácnosti, následujíce přesnými vzorci a číselnými parametry pro jejich výpočet a konče uživatelskou interpretací těchto proměnných a jistým rámcovým návodem na jejich používání.

Materiál je určen především výzkumným a mediálním agenturám jako podklad
pro implementaci proměnných do jejich výzkumů a dat, ale také uživatelům výsledných dat pro správné pochopení významu těchto proměnných.

Aktuální verze materiálu obsahuje definici platnou pro celý kalendářní rok 2021. Pro rok 2022 bude definice obou proměnných opět kalibrována a zveřejněna ve stejném formátu
v závěru roku 2021.

Vyzkoušejte si socioekonomickou klasifikaci ABCDE na vlastní kůži:

Stáhněte si ABCDE kalkulačku, v excelu povolte makra a vyzkoušejte si, jak si stojí Vaše domácnost v porovnání s průměrnou českou domácností.