Produkty a služby

Sledovanost televize v České republice měříme od 29. 4. 2002, kdy jsme začali s realizací našeho prvního pětiletého projektu měření sledovanosti televize pro Asociaci televizních organizací.

Parametry aktuálního měření sledovanosti televize v České republice 2018-2022

Piktogram Panel
 • Měření probíhá na reprezentativním vzorku 1 900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4 450 jednotlivcům. Domácnosti, které se účastní měření, mají před zadavateli a uživateli dat zaručenou anonymitu.
 • Sledovanost je měřena za všechny osoby starší 4 let, a to na všech televizorech v domácnosti.
 • Denně jsou garantována data z minimálně 1 700 domácností.
 • Panel domácností byl sestaven na základě rozsáhlého Zaváděcího výzkumu v roce 2017, jehož cílem bylo stanovit základní charakteristiky související se sledováním televize.
 • Panel domácností je pravidelně obměňován a doplňován. Ročně dochází k 25% obnově panelu.
 • Struktura panelu se pravidelně kontroluje a upravuje tak, aby vzorek domácností odpovídal socio-demografickému profilu domácností a jednotlivců v ČR podle aktuálních dat ČSÚ.
 • Složení panelu se průběžně kontroluje i s ohledem na případné změny v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize v České republice.
 • Chování členů panelu kontroluje Nielsen Admosphere denně.
Piktogram Výzkum
 • K mapování změn v charakteristikách českého televizního trhu slouží tzv. Kontinuální výzkum, probíhající ročně na reprezentativním vzorku nejméně 12 000 domácností, a to ve čtyřech kvartálních vlnách.
 • Kontinuální výzkum zjišťuje například televizní chování českých domácností, vybavenost televizní technikou, možnosti příjmu televizních stanic apod.
Piktogram Technologie
 • Sledování televizního vysílání na televizorech (PEM TV) se v domácnostech měří elektronicky pomocí TV metrového systému. Měřicí technologií je tzv. audiomatching, tedy porovnávání zvukových otisků z měřených televizorů se sadou referenčních zvuků měřených TV stanic. Měření je nezávislé na způsobu šíření TV signálu stanic (DVB-T, satelit, kabel, IPTV, internet).
 • TV metr v průběhu dne průběžně zasílá data prostřednictvím datových přenosů mobilního operátora do zpracovatelského centra.
 • Od roku 2013 je v projektu měřena i tzv. odložená sledovanost pořadů, tedy odsledování pořadu později, než byl živě vysílán v TV, a to v horizontu 7 následujících dní. K němu může docházet např. na televizorech s pevným diskem či jiným připojeným zařízením umožňující nahrávání a přehrávání TV vysílání, dále pomocí tzv. smart TV apod.
 • Pro digitální část projektu (PEM D) je použita technologie typu „site-centric“, která pracuje na principu měřicích scriptů (Nielsen SDK) implementovaných přímo do přehrávačů na internetových stránkách, v HbbTV a mobilních aplikacích zapojených médií.
Piktogram Data
 • Data naměřená v domácnostech panelu jsou každý den ráno ve společnosti Nielsen Admosphere kontrolována a spojována s informacemi o vysílaných pořadech (vysílací protokoly), které dodávají jednotlivé televize.
 • Zpracovaná denní data jsou k dispozici odběratelům ráno do 8:00 hodin (max. 2 hodiny po ukončení televizního dne, který trvá od 6:00 do 6:00 hodin), každý den včetně sobot, nedělí a všech státních svátků.
 • Dodávaná data obsahují informace o sledovanosti s přesností na sekundu, informace o pořadech, sociodemografické informace o domácnostech a jednotlivých divácích v nich.
 • Data digitální části měření (PEM D) jsou dodávána denně za předchozí den, a to nejpozději do 12:00. Nad rámec možnosti samostatné analýzy PEM D dat umožňuje modul Harmonizace dat PEM TV a PEM D analyzovat data z obou částí měření společně v jednom software.
Piktogram LSS
 • Informace o respondentech jsou kontinuálně doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním chování z Výzkumu životního stylu (LSS).

TV metr v praxi

Podívejte se na video, která ukazuje, jakým způsobem měření probíhá
a jak se s TV metrem žije:

Banner Peoplemetry