Produkty a služby

Sledovanost televize v České republice měříme od 29. 4. 2002, kdy jsme začali s realizací našeho prvního pětiletého projektu měření sledovanosti televize pro Asociaci televizních organizací.

Jsme součástí globální skupiny Nielsen, která zajišťuje měření televizní sledovanosti ve více než 30 zemích světa. Více informací naleznete zde.

Parametry aktuálního měření sledovanosti televize v České republice 2018-2022

Piktogram Panel
 • Měření probíhá na reprezentativním vzorku 1 900 domácností vlastnících TV přijímač, což odpovídá 4 450 jednotlivcům. Domácnosti, které se účastní měření, mají před zadavateli a uživateli dat zaručenou anonymitu.
 • Sledovanost je měřena za všechny osoby starší 4 let, a to na všech televizorech v domácnosti.
 • Denně jsou garantována data z minimálně 1 700 domácností.
 • Panel domácností byl sestaven na základě rozsáhlého Zaváděcího výzkumu v roce 2017, jehož cílem bylo stanovit základní charakteristiky související se sledováním televize.
 • Panel domácností je pravidelně obměňován a doplňován. Ročně dochází k 25% obnově panelu.
 • Struktura panelu se pravidelně kontroluje a upravuje tak, aby vzorek domácností odpovídal socio-demografickému profilu domácností a jednotlivců v ČR podle aktuálních dat ČSÚ.
 • Složení panelu se průběžně kontroluje i s ohledem na případné změny v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize v České republice.
 • Chování členů panelu kontroluje Nielsen Admosphere denně.
Piktogram Výzkum
 • K mapování změn v charakteristikách českého televizního trhu slouží tzv. Kontinuální výzkum, probíhající ročně na reprezentativním vzorku nejméně 12 000 domácností.
 • Kontinuální výzkum zjišťuje například televizní chování českých domácností, vybavenost televizní technikou, možnosti příjmu televizních stanic apod.
Piktogram Technologie
 • Sledování televizního vysílání na televizorech (PEM TV) se v domácnostech měří elektronicky pomocí TV metrového systému. Měřicí technologií je tzv. audiomatching, tedy porovnávání zvukových otisků z měřených televizorů se sadou referenčních zvuků měřených TV stanic. Měření je nezávislé na způsobu šíření TV signálu stanic (DVB-T, satelit, kabel, IPTV, internet).
 • TV metr v průběhu dne průběžně zasílá data prostřednictvím datových přenosů mobilního operátora do zpracovatelského centra.
 • Od roku 2013 je v projektu měřena i tzv. odložená sledovanost pořadů, tedy odsledování pořadu později, než byl živě vysílán v TV, a to v horizontu 7 následujících dní. K němu může docházet např. na televizorech s pevným diskem či jiným připojeným zařízením umožňující nahrávání a přehrávání TV vysílání, dále pomocí tzv. smart TV apod.
 • Pro digitální část projektu (PEM D) je použita technologie typu „site-centric“, která pracuje na principu měřicích scriptů (Nielsen SDK) implementovaných přímo do přehrávačů na internetových stránkách, v HbbTV a mobilních aplikacích zapojených médií.
Piktogram Data
 • Data naměřená v domácnostech panelu jsou každý den ráno ve společnosti Nielsen Admosphere kontrolována a spojována s informacemi o vysílaných pořadech (vysílací protokoly), které dodávají jednotlivé televize.
 • Zpracovaná denní data jsou k dispozici odběratelům ráno do 8:00 hodin (max. 2 hodiny po ukončení televizního dne, který trvá od 6:00 do 6:00 hodin), každý den včetně sobot, nedělí a všech státních svátků.
 • Dodávaná data obsahují informace o sledovanosti s přesností na sekundu, informace o pořadech, sociodemografické informace o domácnostech a jednotlivých divácích v nich.
 • Data digitální části měření (PEM D) jsou dodávána denně za předchozí den, a to nejpozději do 12:00. Nad rámec možnosti samostatné analýzy PEM D dat umožňuje modul Harmonizace dat PEM TV a PEM D analyzovat data z obou částí měření společně v jednom software.
Piktogram LSS
 • Informace o respondentech jsou kontinuálně doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním chování z Výzkumu životního stylu (LSS).

TV metr v praxi

Podívejte se na videa, která ukazují, jakým způsobem měření probíhá
a jak se s TV metrem žije:

Banner Peoplemetry