Produkty a služby

Umíme zjistit tržní potenciál, znalost značek, efektivitu reklamy, zákaznické chování a mnohé další.

Určení cílů výzkumu je nejdůležitější částí výzkumného zadání. Odvíjí se od něj základní parametry výzkumu, jako je volba cílové skupiny, metody i vhodného typu výzkumu. Cíl následně určuje rozsah, obsah výzkumu a formulaci otázek a je důležitým vodítkem i pro následné zpracování a analýzu dat.

Cíl říká, co chceme pomocí výzkumu zjistit.

Možnosti zaměření výzkumu

ZÁKAZNÍK a SPOTŘEBITEL – zjištění preferencí zákazníků, způsob výběru a nákupu, motivací, segmentace a typologie zákazníků, charakteristika potenciálních zákazníků, …

REKLAMA – zjištění dopadu reklamy (pretest, posttest), hodnocení reklamy (ukazatele viz níže), volba nejlepšího kreativního návrhu, doporučení zaměření komunikace, databáze reklamních kreativ, …

IMAGE – hodnocení image společnosti, srovnání image s konkurencí, hodnota značky, vnímání společnosti očima zákazníků, hodnocení aktivit společnosti (reklama, komunikace, prodejní kanály, corporate social responsibility, …)

PRODUKT – hodnocení produktu a jeho parametrů, využívání a nákup produktu, spotřebitelské produktové testy, ochutnávky, preference a motivace při výběru a nákupu, srovnání konkurenčních produktů, návrhy na vylepšení, …

OBAL – hodnocení obalu, výběr nejlepšího návrhu obalu, srovnání obalů konkurenčních výrobků, asociace, které obal vyvolává, …

TRH a KONKURENCE – rozdělení trhu, srovnání společností, zacílení konkurenční reklamní komunikace, vnímaná image a pozice různých společností, …

OBCHODNÍ PARTNEŘI – spokojenost partnerů, zpětná vazba, návrhy na zlepšení, preference dodavatelů a odběratelů, …

ZAMĚSTNANCI – zjištění spokojenosti zaměstnanců, informací pro nastavení benefitního programu, silných a slabých stránek společnosti, zhodnocení HR a firemní komunikace, …

VEŘEJNOST – vybavenost jednotlivců a domácností, segmentace trhu, typologie, socioekonomické a sociodemografické charakteristiky, znalost a využívání, …

Základní ukazatele efektivity reklamní komunikace

g6

Index on Demand (ID)

Nabízíme indexy vytvořené na míru klientovi a ve spolupráci s klientem, které mohou kombinovat i exkluzivní klientská data s daty trackingu do souhrnných nadstavbových ukazatelů.

Limity jsou dány možnostmi dat a přáními klienta.