Produkty a služby

Najdeme pro Vás respondenty z relevantní cílové skupiny.

Z definice cílů výzkumu vychází specifikace cílové skupiny, tedy určení, koho se chceme zeptat, čí odpovědi nás (nejvíce) zajímají. Vzorek respondentů může být buď poměrně obecný (populace 15+, muži 18+, …), nebo více specifický (zákazníci určité značky, rozhodovatelé, …).

Možnosti výběru cílové skupiny

VĚK (např. 15+, 18+, 18-55, 15-29, děti, …), POHLAVÍ (ženy, muži), VZDĚLÁNÍ (např. s maturitou, VŠ, …), PŘÍJEM či SOCIOEKONOMICKÁ KLASIFIKACE (např. nadprůměrný příjem, ABC1, …), MÍSTO BYDLIŠTĚ či VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ (např. Jihočeský kraj, Ostrava, nad 100 tis. obyvatel, …), RODINNÝ STAV (např. svobodní, žijící s partnerem, žijící s dětmi, …), POVOLÁNÍ ČI OBOR (např. rodičovská dovolená, zaměstnanci, vyšší management, podnikatelé, stavebnictví, IT, …), VZTAH K PRODUKTU (např. zákazníci, potenciální zákazníci, …), VYUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB A JEJICH ZNAČEK (např. internetové bankovnictví, hlavní banka, preferovaný obchod, kupované značky cigaret, využívaný operátor, …), VYUŽÍVÁNÍ MÉDIÍ A INTERNETU (např. denní uživatelé internetu, čtenáři novin, posluchači stanice, …), VYBAVENOST (např. vlastníci smartphone, nového auta, lidé v nájmu, vlastníci psů, …), AKTIVITA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (např. uživatelé Facebooku, Twitteru, …), CHARAKTERISTIKA ZÁKAZNÍKA (např. B2B, B2C, …), PSYCHOLOGICKÉHO PROFILU (např. pracovní návyky, komunikativnost, …) a mnohé JINÉ CHARAKTERISTIKY.

Velikost vzorku

Spolehlivost výsledků i možnosti dalších analýz ovlivňuje velikost vzorku. V případě zjišťování výsledků za různé segmenty je potřeba navrhnout vzorek dostatečně velký, aby i při podrobnějších analýzách poskytoval spolehlivé výsledky. Velikost vzorku je tedy ideální určit ve spolupráci s agenturou.

Reprezentativita vzorku

Aby byly výsledky kvantitativního průzkumu zobecnitelné, měl by vzorek co nejlépe odpovídat cílové skupině (být reprezentativní). Proto se vedle splnění kritérií pro výběr do výzkumu sleduje i struktura vzorku – jeho další charakteristiky (např. pohlaví respondentů, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, kraj atp.). Možnosti výběru struktury vzorku se odvíjejí od znalosti charakteristik cílové skupiny, velikosti vzorku, metody výběru respondentů i jejich podílu v populaci.

Metoda výběru

Posledním často zmiňovaným kritériem je metoda výběru vzorku. Nejčastějším typem výběru je kvótní výběr, který cíleně hledá respondenty splňující určitá kritéria. Při rozsáhlých a metodologicky náročných výzkumech se rovněž uplatňuje některý z náhodných výběrů – např. metoda náhodné procházky, kdy tazatelé musí oslovovat respondenty podle určitého klíče a náhodně narazit na respondenty, kteří charakteristikám cílové skupiny odpovídají. Doporučení, kterou metodu výběru vzorku pro výzkum zvolit, je závislé na cílech výzkumu, metodě sběru a požadavcích na harmonogram a rozpočet výzkumu. Použití různých metod výběru v rámci Vašeho výzkumu s Vámi rádi prodiskutujeme.