Produkty a služby

Realizujeme všechny druhy výzkumů: kvalitativní i kvantitativní, B2C i B2B, jednorázové i trackingy,
offline i online.

Marketingový výzkum může mít různé podoby:

 • TYP VÝZKUMU:
  kvalitativní (malé vzorky, vhledy do motivací, vzorců chování) a kvantitativní (větší vzorky a zobecnitelné výsledky), nebo jejich kombinace
 • PERIODICITA:
  jednorázové (ad hoc) a opakované (kontinuální, tracking)
 • ZAMĚŘENÍ:
  odpovědi koncových zákazníků, veřejnosti (B2C), odpovědi obchodních partnerů (B2B) či jiné (zaměstnanecké průzkumy, atd.)
 • METODA SBĚRU:
  dotazování prováděné osobně (face-to-face), telefonicky nebo  prostřednictvím internetu
 • CÍLOVÁ SKUPINA A VÝBĚR VZORKU:
  např. populace 15+, ženy 25-45, uživatelé značky, …