Produkty a služby

Výsledky Vám dodáme ve formě, která Vám bude nejvíce vyhovovat.

Různí klienti mají různé preference. V rámci komplexního servisu zpracováváme výsledky výzkumu až do formy závěrečné zprávy a doporučení. Klientům, kteří si chtějí data zpracovat sami, dodáváme připravená, vyčištěná a popsaná data, případně tabulky a analýzy přes jednotlivé proměnné.

Analýza dat a reporting

Za účelem zjištění odpovědí na výzkumné otázky (cíle výzkumu, otázky, které si jako klient kladete) aplikujeme na data základní i pokročilé analýzy (různé úrovně křížení dat, korelační, regresní, faktorové a clusterové analýzy), tvoříme typologie a segmentace a testujeme vztahy mezi různými proměnnými. Stejně umíme přizpůsobit reporting Vašim standardním systémům a usnadnit tak propojení dat.