Slovníček

PAPI

Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI) je kvantitativní metoda sběru dat prostřednictvím osobního dotazování a zaznamenávání odpovědí respondenta do papírových dotazníků. Ty jsou následně přepsány do elektronické podoby a zpracovány.

arrow_back
Zpět na slovníček