Volali jsme vám

Volalo Vám některé z následujících telefonních čísel? Pak to byli telefonní tazatelé z naší dodavatelské společnosti ResSOLUTION Group s.r.o. zabývající se sociologickým výzkumem (zpracovávaným hromadně a anonymně):

+420 222 204 299 +420 777 460 751 +420 777 460 759
+420 777 460 769 +420 777 460 786 +420 777 460 790
+420 777 460 792 +420 777 460 879 +420 777 460 910
+420 777 460 925 +420 777 460 930 +420 777 460 932
+420 777 461 005 +420 777 461 089 +420 777 461 093
+420 777 461 095 +420 777 461 097 +420 777 461 256
+420 777 461 285 +420 777 461 301 +420 777 461 474
+420 777 461 564 +420 777 461 567 +420 777 461 605
+420 777 461 620 +420 777 461 676 +420 777 461 691
+420 777 461 707 +420 777 461 712 +420 777 461 721
+420 777 461 724 +420 777 461 728 +420 777 461 732

Proč jsme Vám volali?

Jsme výzkumná agentura Nielsen Admosphere, a.s. a prostřednictvím společnosti ResSOLUTION Group s.r.o. (dodavatel) realizujeme pro klienty výzkumná šetření také metodou telefonického dotazování. Pravděpodobně jsme Vás tedy oslovili za účelem účasti v jednom z našich výzkumů – ať už na téma mediální konzumace, spotřebitelských návyků nebo Vašeho názoru na společenské otázky.

Výsledky (telefonických i jiných) výzkumných šetření se vždy zpracovávají hromadně a anonymně. Vaše osobní údaje jsou proto v bezpečí.

Každý hlas je pro nás ve výzkumu důležitý, tedy i ten Váš. Výzkumy trhu a veřejného mínění napomáhají firmám a veřejným institucím správně se rozhodovat, orientovat se v preferencích obyvatelstva, zmapovat důležitá společenská témata nebo zlepšovat své produkty a služby. Výzkum je tak důležitý pro českou ekonomiku i celou společnost.

Nielsen Admosphere, a.s. i ResSOLUTION Group s.r.o. jsou členy oborového sdružení SIMAR a dodržují všechny jeho etické zásady.

Výzkum může volat

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je zachována i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci z roku 2021.

Novela zákona č. 374/2021 Sb, kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nijak neomezuje výzkumné volání a zachovává tak vaši možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu. Výkladové stanovisko Českého telekomunikačního úřadu uvádí:

"Kontaktování za účelem výzkumu trhu obecně nelze považovat za marketingovou reklamu nebo obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Zákaz uvedený v § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích se tak na kontaktování za účelem výzkumu trhu v pravém smyslu nevztahuje, a to bez ohledu na to, zda účastník uvedl či neuvedl v účastnickém seznamu, zda si přeje být kontaktován za účelem marketingu."

Jak poznáte, že jde o výzkum?

Výzkumné volání není nikdy přímo spojeno s prodejem jednotlivci. Cílem výzkumu je pouze zjistit postoje a názory populace na zkoumanou problematiku. Podrobný postup provádění telefonického výzkumu je k dispozici zde. Výsledky (telefonických i jiných) výzkumných šetření se vždy zpracovávají hromadně a anonymně.

Odkud máme Vaše telefonní číslo?

ResSOLUTION Group s.r.o. využívá převážně náhodné generování telefonních čísel algoritmickou syntézou čísel tak, aby vznikla devítimístná čísla s platnou předvolbou všech mobilních operátorů v České republice. Dalším zdrojem mohou být u některých typů výzkumů také klientské databáze telefonních kontaktů, které vždy využíváme pouze pro účel daného projektu.

Jak můžete trvale odmítnout svou účast v našich výzkumech?

Pokud si nepřejete, abychom Vás kontaktovali v souvislosti s účastí ve výzkumu, sdělte to prosím (i s uvedením Vašeho telefonního čísla) na e-mail: optout@ressolution.cz. Náš dodavatel, ResSOLUTION Group s.r.o., si Vaše číslo trvale vyškrtne ze seznamu a tazatelé Vás již nebudou kontaktovat.

Proces zablokování na základě e-mailové žádosti však nenastane okamžitě, dejte nám prosím chvíli (alespoň 5 pracovních dní) na zpracování Vašeho požadavku.

Máte otázky, nebo nám chcete cokoli sdělit? Ozvěte se nám!

infocz@nielsen.com

+420 222 717 763