Volali jsme vám

Volalo Vám některé z následujících telefonních čísel? Pak to byli telefonní tazatelé z naší dodavatelské společnosti ResSOLUTION Group s.r.o. zabývající se sociologickým výzkumem (zpracovávaným hromadně a anonymně):

+420 222 204 299 +420 771 268 626 +420 777 461 089
+420 771 268 627 +420 771 268 620 +420 770 130 954
+420 770 152 754 +420 778 454 204 +420 770 154 028
+420 773 778 417 +420 771 278 199 +420 775 873 952
+420 770 154 209 +420 778 706 749 +420 778 707 993
+420 778 886 897 +420 608 879 890 +420 778 733 237
+420 778 713 976 +420 771 265 558 +420 778 529 825
+420 778 442 993 +420 771 270 909 +420 770 155 390
+420 778 473 886 +420 778 764 153 +420 778 721 080
+420 778 795 434 +420 778 419 787 +420 778 476 364
+420 778 549 758 +420 773 745 521 +420 775 897 293
+421 918 328 281 +421 918 699 231 +421 918 697 294
+421 918 688 319

Proč jsme Vám volali?

Jsme výzkumná agentura Nielsen Admosphere, a.s. a prostřednictvím společnosti ResSOLUTION Group s.r.o. (dodavatel) realizujeme pro klienty výzkumná šetření také metodou telefonického dotazování. Pravděpodobně jsme Vás tedy oslovili za účelem účasti v jednom z našich výzkumů – ať už na téma mediální konzumace, spotřebitelských návyků nebo Vašeho názoru na společenské otázky.

Výsledky (telefonických i jiných) výzkumných šetření se vždy zpracovávají hromadně a anonymně. Vaše osobní údaje jsou proto v bezpečí.

Každý hlas je pro nás ve výzkumu důležitý, tedy i ten Váš. Výzkumy trhu a veřejného mínění napomáhají firmám a veřejným institucím správně se rozhodovat, orientovat se v preferencích obyvatelstva, zmapovat důležitá společenská témata nebo zlepšovat své produkty a služby. Výzkum je tak důležitý pro českou ekonomiku i celou společnost.

Nielsen Admosphere, a.s. i ResSOLUTION Group s.r.o. jsou členy oborového sdružení SIMAR a dodržují všechny jeho etické zásady.

Výzkum může volat

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je zachována i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci z roku 2021.

Novela zákona č. 374/2021 Sb, kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nijak neomezuje výzkumné volání a zachovává tak vaši možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu. Výkladové stanovisko Českého telekomunikačního úřadu uvádí:

"Kontaktování za účelem výzkumu trhu obecně nelze považovat za marketingovou reklamu nebo obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Zákaz uvedený v § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích se tak na kontaktování za účelem výzkumu trhu v pravém smyslu nevztahuje, a to bez ohledu na to, zda účastník uvedl či neuvedl v účastnickém seznamu, zda si přeje být kontaktován za účelem marketingu."

Jak poznáte, že jde o výzkum?

Výzkumné volání není nikdy přímo spojeno s prodejem jednotlivci. Cílem výzkumu je pouze zjistit postoje a názory populace na zkoumanou problematiku. Podrobný postup provádění telefonického výzkumu je k dispozici zde. Výsledky (telefonických i jiných) výzkumných šetření se vždy zpracovávají hromadně a anonymně.

Odkud máme Vaše telefonní číslo?

ResSOLUTION Group s.r.o. využívá převážně náhodné generování telefonních čísel algoritmickou syntézou čísel tak, aby vznikla devítimístná čísla s platnou předvolbou všech mobilních operátorů v České republice. Dalším zdrojem mohou být u některých typů výzkumů také klientské databáze telefonních kontaktů, které vždy využíváme pouze pro účel daného projektu.

Jak můžete trvale odmítnout svou účast v našich výzkumech?

Pokud si nepřejete, abychom Vás kontaktovali v souvislosti s účastí ve výzkumu, sdělte to prosím (i s uvedením Vašeho telefonního čísla) na e-mail: optout@ressolution.cz. Náš dodavatel, ResSOLUTION Group s.r.o., si Vaše číslo trvale vyškrtne ze seznamu a tazatelé Vás již nebudou kontaktovat.

Proces zablokování na základě e-mailové žádosti však nenastane okamžitě, dejte nám prosím chvíli (alespoň 5 pracovních dní) na zpracování Vašeho požadavku.

Máte otázky, nebo nám chcete cokoli sdělit? Ozvěte se nám!

infocz@nielsen.com

+420 222 717 763