16/2/23

Výzkum může volat, novela zákona se na něj nevztahuje

Dovolal se vám tazatel z některé (třeba té naší) výzkumné agentury? To je v pořádku! Novela zákona o elektronických komunikacích, která nabyla účinnosti na začátku roku 2022, se totiž nevztahuje na výzkum.

Novela zákona č. 374/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zakazuje nabízení zboží či služeb po telefonu (bez předchozího souhlasu). Zákaz se však nevztahuje na kontaktování za účelem výzkumu trhu – tedy na to, co děláme my jakožto výzkumná agentura. Pokud vám bude volat tazatel z některé výzkumné agentury, můžete se bez obav podělit o své názory a přispět tak ke zkoumání potřeb obyvatelstva a mapování důležitých společenských témat.

Na co se tazatel může ptát?
Naši výzkumní tazatelé v rámci hovoru nikdy nenabízí žádné zboží ani služby a výzkumné volání není nikdy přímo spojeno s prodejem! Cílem výzkumu je zjistit vaše postoje a názory, tazatel se vás tedy bude ptát na otázky související se zkoumaným tématem. Tím může být například mediální konzumace, čtenářská či finanční gramotnost, senioři a jejich volný čas, konzumace alkoholu u mládeže a mnoho dalších důležitých společenských témat. Některé výzkumy jsou zadávány firmami, které chtějí zjistit, jak jsou jejich zákazníci spokojeni, co jim na trhu chybí a jak si vedou v porovnání s konkurencí, aby mohly své služby zlepšit a napomáhat tak růstu české ekonomiky.

Vy máte díky účasti ve výzkumu možnost vyjádřit svůj názor, podílet se na celospolečenské debatě a nasměrovat vývoj nových produktů. Vaše odpovědi jsou vždy zpracovávány hromadně a anonymně, Vaše osobní údaje jsou tedy v bezpečí.

Více informací se dočtete na webové stránce ProVýzkum.cz

Seznam telefonních čísel, ze kterých volají tazatelé z naší dodavatelské společnosti ResSOLUTION Group, najdete zde.

arrow_back
Zpět na přehled článků
arrow_back
Zpět na titulní stranu