O nás

membership_CNP

Jsme spoluvlastníky společnosti Český národní panel, která poskytuje rychlý a kvalitní sběr dat pomocí online dotazování v České republice i na Slovensku (Slovenský národný panel). Panel disponuje početnou skupinou více než 50 000 respondentů v České republice a 20 000 respondentů na Slovensku.

Logo ESOMAR

Členové vedení společnosti jsou členy celosvětové profesní asociace ESOMAR pro výzkum trhu a veřejného mínění.

Logo SIMAR

Jsme členy asociace SIMAR, která sdružuje všechny subjekty působící v oboru výzkumu trhu a veřejného mínění, které chtějí tuto oblast dále kultivovat a provádějí a objektivně interpretují výzkum ve vysoké kvalitě. Dodržujeme etický kodex SIMAR.

image4144

Jsme členy Hospodářské komory České republiky; ve spolupráci se Sdružením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR je naším zájmem vytvářet příležitosti pro podnikání a prosazování opatření, která k rozvoji podnikání přispívají. Dodržujeme etický kodex člena HK ČR.