O nás

Logo ESOMAR

Členové vedení společnosti jsou členy celosvětové profesní asociace ESOMAR pro výzkum trhu a veřejného mínění. Řídíme se Mezinárodním kodexem ICC/ESOMAR.

logo-na web

Jsme členy asociace SIMAR, která sdružuje všechny subjekty působící v oboru výzkumu trhu a veřejného mínění, které chtějí tuto oblast dále kultivovat a provádějí a objektivně interpretují výzkum ve vysoké kvalitě. Řídíme se kvalitativními standardy SIMAR.

PRO_VYZKUM_logo

Jsme PRO VÝZKUM.

PRO VÝZKUM je veřejně prospěšná aktivita výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, jejíž aktivity koordinuje sdružení SIMAR. Iniciativy se účastní agentury, které se aktivně podílejí na tvorbě a dodržování etických a zákonných pravidel a akceptují oborové Desatero pro ochranu osobních údajů.

image4144

Jsme členy Hospodářské komory České republiky; ve spolupráci se Sdružením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR je naším zájmem vytvářet příležitosti pro podnikání a prosazování opatření, která k rozvoji podnikání přispívají. Dodržujeme etický kodex člena HK ČR.